Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (10.05.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 10.05.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:

 1. Jak skorygować zakup materiału z Unii, gdy nie wykazaliśmy WNT w ciągu trzech miesięcy? Czy powinniśmy zapłacić jakieś odsetki? Faktura była wystawiona na czas, została wykazana przez pomyłkę jako import.
 2. Mamy sprzęt do naprawy z Norwegi, jednak nie nadaje się on do naprawy. Poprosili nas o złomowanie. Pieniądze za złom otrzymamy na poczet usługi rozebrania sprzętu. Czy można wykazać dla CIT nieodpłatne świadczenie usług/dostawy? Co z VAT?
 3. Import usługi – faktura z 30.04.2023 r., a otrzymana 02.05.2023 r. - czy VAT należny i naliczony można ująć w JPK za 04.2023, czy jednak należny w 04.2023 a naliczony w 05.2023?
 4. Dostaliśmy jako pracownicy od innej firmy, z którą współpracujemy, pakiety szkolne dla naszych dzieci (kredki, mazaki itp.) o wartości ok. 40 zł - 50 zł. Firma ta wystawiła na to fakturę 0,01 gr/pakiet. Czy mamy przychód?
 5. Polski podatnik VAT (w tym VAT UE) sprzedaje towar handlowy firmie spoza UE, ale wysyłka do kraju UE (innego niż Polska). Jaka stawka VAT? 0% czy może 23%, gdyż nie ma ani eksportu, ani WDT?
 6. Osoba prywatna, szkoda na aucie, sprawca zbiegł. Po roku założona JDG, auto wprowadzone w ŚT (75%/50%). Po kolejnym roku sprawca szkody odnaleziony, przyznana wypłata odszkodowania. Pytanie: PIT/VAT –  czy wypłata odszkodowania za zdarzenie sprzed wprowadzenia auta do JDG podlega rozpoznaniu w JDG?
 7. Wydatki na fotowoltaikę poniesione w 2021 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej, przedsięwzięcie zakończone w 2022 r. Czy wydatki na remont i docieplenie dachu rozliczać w 2023 r.? Termin na zakończenie tego przedsięwzięcia jest do 2026 r., czyli 3 lata i nie jest to łączone z pierwszym wydatkiem.
 8. CIT: magazynowanie towarów w Niemczech dla sprzedaży na platformie Zalando – czy powstaje zakład?
 9. Wynajem pomieszczenia gospodarczego przez sp. z o.o. (w budynku będącym jej własnością) innej spółce z o.o. (podmioty powiązane, podatnicy podatku VAT) do przechowywania pierwiastków chemicznych. Jakie skutki podatkowe?
 10. Wykonanie usługi remontowo- budowlanej (z materiałem) dla rolnika – jaka stawka VAT na budynku jednorodzinnym i budynku gospodarczym?
 11. Czy zakup usług lektora z Norwegii, który tam prowadzi działalność, będzie stanowił import usług?
 12. Czy odwrotne obciążenie w VAT z tytułu energii i gazu dotyczy spółki, która nabywa media od Tauron?
 13. W lipcu 2022 r. spółka wystawiła fakturę za najem lokalu (za 1 tydzień 500 zł). Odbiorca otrzymał i opłacił w terminie, natomiast w księgach spółki omyłkowo została zaksięgowana wyższa kwota sprzedaży (za cały miesiąc 2000 zł, na podstawie poprzedniego miesiąca). Jak taki błąd skorygować pod kątem VAT i CIT?
 14. Eksport, data wystawienia faktury 12.04.2023 r. Daty na komunikacie IE599: data zgłoszenia 12.04.2023 r., zwolnienia 12.04.2023 r., wyprowadzenia 14.04.2023 r. Z której daty zastosować kurs do przeliczenia?
 15. Umowa zlecenie, w umowie kwota netto do wypłaty. W 2022 r. po kontroli okazało się, że pracodawca nie odprowadzał składek społecznych (wypłaty w 2021 r.). Pracodawca skorygował to, zapłacił te składki i w PIT-11 dla pracownika za 2022 r. ujął te składki jako przychód i poinformował, że mogą być też kosztem. Moim zdaniem jest to błędne, jak takie coś rozliczyć?
 16. Spółka wynajęła ogrodzenie spółce angielskiej, która nie podała/i nie poda nr NIP (wynajem na terenie Polski). Jak powinna zostać wystawiona faktura sprzedaży? Czy powinno to zostać potraktowane jako sprzedaż dla osoby fizycznej ze stawką 23% VAT i zostać również zaewidencjonowane na kasie fiskalnej?
 17. VAT: Wystawiamy faktury uproszczone (do 450 zł). Klient domaga się wpisania odbiorcy i nabywcy. Czy ma do tego prawo?
 18. Czy nabycie ubezpieczenia firmowego od podmiotu zagranicznego, ale podpisane z agentem w Polsce, który uzyskał pełnomocnictwo od oddziału tego zakładu w Polsce, wymaga pozyskania certyfikatu i ewentualnie wykazania w IFT-2R? Obecnie US twierdzi, że ubezpieczenia to usługi podobne do gwarancji i poręczeń.
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: