Kasa fiskalna na gruncie VAT (11.05.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 11.05.2023 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Uwagi wstępne
  1. katalog transakcji podlegających ewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej
  2. kasa fiskalna a drukarka fiskalna
  3. rodzaje kas:
   1. kasy „raportujące” on-line
   2. kasy z elektronicznym zapisem kopii („nieraportujące”)
   3. kasy wirtualne
 2. Najistotniejsze obowiązki podatnika związane z używaniem kasy fiskalnej
  1. pouczenie osoby ewidencjonującej obrót o obowiązkach i sankcjach
  2. wystawianie i wydanie paragonu fiskalnego
  3. okresowe przeglądy
 3. Dodatkowe ewidencje prowadzone wraz z kasą fiskalną
  1. ewidencja zwrotów
  2. ewidencja oczywistych pomyłek
  3. ewidencja obejmująca inne zdarzenia
 4. Ulga na zakup kasy fiskalnej
  1. wysokość ulgi
  2. warunki konieczne dla skorzystania z ulgi
  3. przypadki obowiązkowego zwrotu ulg
 5. Zwolnienia z kasy fiskalnej
  1. zwolnienie z uwagi na wysokość obrotów
  2. zwolnienia z uwagi na udział obrotów z tytułu „czynności zwolnionych z kas fiskalnych”
  3. zwolnienia przedmiotowe
  4. wyłączenia ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej
 6. Sankcje związane z niewłaściwym prowadzeniem lub brakiem kasy fiskalnej
 7. Paragony elektroniczne i ich obecna „pozycja” w przepisach
 8. Dodatkowe kwestie:
  1. ujmowanie obrotu z kasy fiskalnej w ramach JPK-V7M/V7K
  2. podatnicy obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu wyłącznie za pomocą kas raportujących „on-line”
  3. kasy fiskalne z wydrukiem papierowym – dalsze losy
  4. terminy przeglądów kas fiskalnych
  5. kasa fiskalna a obowiązek zapewnienia możliwości dokonania płatności przy użyciu instrumentu płatniczego
  6. obowiązek zapewnienia współpracy kasy fiskalnej raportującej „on-line”  z terminalem płatniczym – obowiązek 2025 r.
 9.  Nabycie sprawdzające jako podstawowe narzędzie kontroli podatników w kontekście obowiązków związanych z kasą fiskalną (prawa, obowiązki)
 10. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: