Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (17.05.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 17.05.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:

 1. Czy ma znaczenie to, że podajemy tylko netto dla pozycji, czy powinniśmy też podawać brutto?
 2. Spółka zakupiła we 09/2020 kamienicę od osoby fizycznej (parter – lokale użytkowe 1/3 całości, góra – mieszkalne) z przeznaczeniem na cele firmowe. Do tej pory kamienica była remontowana (środek trwały w budowie). Teraz jest możliwość jej sprzedaży. Jaką stawka VAT jest właściwa?
 3. Na fakturze z Play są ujęte dodatkowe opłaty za przejazdy autostradą. Wcześniej na przejazdy były wystawiane osobne faktury przez Autopay. Czy mogę zaliczyć do kosztu wydatki na przejazdy na podstawie faktury z Play?
 4. Na fakturze jest cena netto, stawka, wartość VAT dla pozycji. Czy dopuszczalne jest, aby suma pozycji (netto i VAT) zliczona ręcznie była różna od podsumowania ogółem dla stawek? Różnica wynika z tego, że faktura jest wystawiana od brutto. Niestety dla pozycji nie podajemy kwot brutto.
 5. Wynajem – zapis umowy jest taki, że w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu najemca zobowiązany jest do zapłaty kosztów za przywróceniem przedmiotu najmu do stanu pierwotnego. Czy za brak przedmiotu najmu(całkowite uszkodzenie/kradzież) należy wystawić fakturę z 23% VAT, czy notę obciążeniową bez VAT?
 6. VAT: Wystawiona faktura do paragonu fiskalnego na rzecz osoby prywatnej. Czy w przypadku zwrotu i wystawienia faktury korygującej musimy patrzeć na przepisy dotyczące ewidencji zwrotów? Chodzi o podpisany protokół przez sprzedawcę i nabywcę. Mamy inne uzgodnienie mailowe z klientem (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT).
 7. Wystawiona na towar faktura VAT Klient chce zwrócić towar do firmy, która już zakończyła działalność. Jak to potraktować w PIT i VAT po stronie przedsiębiorcy, który zakończył działalność?
 8. Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony do remontu. Na ten moment nie mam badania technicznego do VAT. Kiedy mogę odliczyć VAT od wydatków za remont tego pojazdu w 100%? Kiedy może być takie badanie przeprowadzone?
 9. Za styczeń, luty, marzec dochód i wpłata zaliczek na PDOP, a narastająco styczeń-kwiecień wystąpiła strata – brak zaliczki. Czy brak jest konieczności informowania US?
 10. Czy stawka VAT na transport towarów jest zależna od stawek VAT od przewożonych towarów, np. gdy towar na 8% VAT, to stawka transportu też 8% VAT?
 11. W jaki sposób skorygować w VAT i CIT fakt posiadania w księgach 2021 r. nie swojej faktury kosztowej (bardzo mała kwota, inny nabywca)? Płatność nie była zrealizowana.
 12. W 01/2022 dokonano zapłaty za dzierżawę biura (1230 zł), natomiast w księgach Spółki brak tej faktury. Duplikat został nam wystawiony w 04/2023. Czy do CIT na bieżąco w dacie duplikatu? Czy w VAT trzeba się cofać, czy na bieżąco?
 13. Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem (zakupy spożywcze) i podróżą z innego kraju studentów z UE, którzy odbywają w firmie bezpłatne praktyki przez 1 miesiąc?
 14. Sprzedaż na kasie fiskalnej – paragony z NIP do 450 zł. Czy takie paragony ujmujemy w JPK VAT zbiorczo na podstawie raportu miesięcznego z kasy fiskalnej, czy każdy paragon z NIP osobno?
 15. Faktura za montaż rekuperacji - dotyczy budynku magazynu. Jak prawidłowo należy ująć w kosztach? Czy będzie tu obowiązek zwiększenia wartości budynku i amortyzacja tak jak budynek, czy może jakoś inaczej (znaczna kwota)?
 16. VAT: Klient w ramach konkursu firmowego otrzymał 99% rabatu do zakupu. Czy naliczać VAT należny ? Jeśli tak, to od jakiej wartości?
 17. CIT: Licencja oprogramowania do ekranu w galerii (ekran wyświetla filmy i reklamy) – czy podwyższa wartość ŚT (ekranu)?
 18. Subskrypcja 2 letnia - w koszty jednorazowo czy RMK?
 19. Faktura uproszczona poniżej 450 zł w JPK – czy wykazywana jest zbiorczo z innymi paragonami?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: