Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (26.05.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 26.05.2023 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT w JST
  1. JST jako podatnik podatkiem VAT – działanie na podstawie umowy cywilnoprawnej
  2. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – analiza przypadków charakterystycznych dla JST:
   1. sprzedaż węgla
   2. użytkowanie wieczyste
   3. opłata przekształceniowa
   4. zamiana nieruchomości
   5. wywłaszczenie
   6. aport sieci
   7. rozliczenie nakładów
   8. posiłki w OPS i szkołach
  3. Transakcje nieodpłatne w JST – czy i kiedy podlegają opodatkowaniu?
 2. Podstawa opodatkowania, stawki VAT i obowiązek podatkowy
  1. Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT:
   1. opodatkowanie dotacji na przykładzie programów dotyczących likwidacji azbestu, fotowoltaiki, wymiany kotłów – stanowisko sądów administracyjnych i TSUE,
   2. dofinansowania w programie Polski Ład
  2. Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT – protokoły odbioru
  3. Stosowanie wybranych zwolnień z VAT w praktyce JST
 3. Odliczenie podatku naliczonego z wykorzystaniem współczynnika proporcji i preproporcji
  1. Omówienie podstawowych warunków odliczenia podatku VAT i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi
  2. Zasady ustalania kwoty podatku podlegającej odliczeniu – kiedy korzystamy z współczynnika proporcji?
  3. Zasady wyliczania proporcji:
   1. jak ustalić obrót roczny,
   2. czy uwzględniamy czynności niepodlegające opodatkowaniu,
   3. kwalifikowanie dotacji,
   4. transakcje nieuwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji,
   5. kwestia ujęcia dostawy nieruchomości przez JST przy obliczaniu współczynnika,
   6. zasady zaokrąglania współczynnika proporcji
  4. Jak obliczać preproporcję:
   1. indywidualny prewspólczynnik dla obiektów sportowych, cmentarzy komunalnych, działalności wod – kan.
   2. obliczenie prewspółczynnika dla urzędu obsługującego JST i jednostek oraz zakładów budżetowych
 4. Pytania i odpowiedzi
Anna Resiak

doradca podatkowy, radca prawny

Od 14 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom w obszarze podatku VAT i prowadząc postępowania podatkowe.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: