Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych (05.06.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 05.06.2023 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Kwalifikowalność podatku VAT – podstawowe zasady
  1. Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT – możliwość i obowiązek zmiany ich zakresu
  2. Podatnik VAT czynny i podatnik VAT zwolniony – jak z kwalifikowalnością podatku VAT?
  3. Czy możliwa jest częściowa kwalifikowalność podatku VAT?
  4. Zakres obowiązków beneficjenta związany z rozliczeniem dotacji – dokumentacja, którą posługujemy się na etapie wniosku o przyznanie dotacji
  5. Omówienie zasad kwalifikowalności VAT w programach Cyfrowa Gmina, Polski Ład itp.
 2. Podstawowe zasady odliczenia podatku VAT a kwalifikowalność podatku w projektach
  1. Omówienie podstawowych warunków  odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi
  2. Współczynnik proporcji oraz tzw. współczynnik preproporcji i ich wpływ na kwalifikowalność podatku VAT
  3. Częściowe odliczenie podatku VAT, a rozliczenie dotacji
 3. Kontrola wewnętrzna możliwości odliczenia VAT w projekcie:
  1. Wewnętrzne zasady kwalifikowalności podatku – specyfika kontroli przed rozpoczęciem projektu, w jego trakcie oraz w fazie operacyjnej
  2. Możliwości zapewnienia u beneficjenta bezpieczeństwa prawnego w kontekście kwalifikowalności VAT w projekcie
 4. Przykłady projektów w kontekście oceny kwalifikowalności VAT
 5. Pytania i odpowiedzi
Anna Resiak

doradca podatkowy, radca prawny

Od 14 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom w obszarze podatku VAT i prowadząc postępowania podatkowe.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: