SLIM-VAT 3 i pozostałe zmiany VAT w 2023 roku (06.06.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).
Premiera nagrania wideo: 12.06.2023 r. 

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 06.06.2023 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Zmiany w podatku VAT wprowadzane tzw. pakietem SLIM-VAT 3
  1. data wejścia w życie pakietu SLIM-VAT 3 (1 lipca 2023 r.)
  2. wprowadzenie zasad przeliczania faktur korygujących wystawionych w walucie obcej na złote polskie
  3. zmiana momentu ujęcia dla celów podatku VAT „powrotu” WDT do stawki 0% przy wcześniejszej konieczności uznania dostawy za dostawę krajową i opodatkowania według stawki krajowej
  4. modyfikacja wymogów dotyczących podatku naliczonego przy WNT
  5. zmiany dotyczące proporcji i preproporcji:
   1. likwidacja wymogu uzgadniania prognozy proporcji lub prognozy preproporcji z naczelnikiem US
   2. zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%
   3. wprowadzenie opcji rezygnacji przez podatnika z dokonania korekty, jeżeli różnica między proporcją wstępną a proporcją ostateczną nie przekracza 2% 
  6. rozszerzenie katalogu należności publicznoprawnych, które mogą być uiszczane środkami gromadzonymi na rachunku VAT
  7. podwyższenie limitu obrotów przy kwalifikacji jako „małego podatnika”
  8. zmiany dotyczące zasad wydawania oraz obowiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
  9. „uelastycznienie” zasad ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego na gruncie podatku VAT (tzw. sankcji VAT)
 2. Odwrotne obciążenie w rozliczaniu podatku VAT względem energii elektrycznej, gazu oraz uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – zmiany wprowadzone w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.
 3.  Zmiany w zakresie JPK obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. oraz 1 kwietnia 2023 r.
 4. Ustanie obowiązywania tzw. „tarczy antyinflacyjnej” od dnia 1 stycznia 2023 r.
  1. katalog towarów, dla których „tarcza antyinflacyjna” przestała obowiązywać
  2. katalog towarów podlegających nadal (w 2023 r.) obniżonym stawkom podatku VAT w kontekście ustania „tarczy antyinflacyjnej”
  3. przepisy określające zasady stosowania stawek VAT w okresie obejmującym ich zmianę
 5. Grupa VAT – nowa kategoria podatnika VAT od 2023 r.
  1. najistotniejsze informacje dotyczące tworzenia Grupy VAT
  2. najistotniejsze informacje dotyczące transakcji z udziałem członka/członków Grupy VAT
  3. obowiązki ewidencyjne
  4. „plusy” i „minusy” uczestnictwa w Grupie VAT
 6. Nowe rozporządzenie dotyczące stosowania obniżonych stawek w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
 7.  Stan prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o VAT w zakresie obowiązkowego KSeF (uwaga – omówienie projektu nowelizacji stanowić będzie przedmiot odrębnego szkolenia)
 8. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: