Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (14.06.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 14.06.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:

 1. Lokal użytkowy był w środkach trwałych spółki cywilnej. Następnie aktem notarialnym został przeniesiony do majątków osobistych wspólników spółki cywilnej. Jeden wspólnik sprzedaje swoją część drugiemu. Czy po stronie wspólnika, który sprzedaje swoje udziały, powstaje przychód?
 2. Podróż służbowa zagraniczna do Włoch, ale wylot samolotem z Niemiec – czy zagraniczną dietę liczę od momentu przekroczenia granicy z Niemcami, czy od momentu startu samolotu z Niemiec?
 3. Spółka z o.o. wystawiła fakturę VAT z 23% na towar handlowy dla podmiotu spoza UE, gdyż towar nie opuścił kraju (na życzenie klienta). Po 4 miesiącach nastąpiła wysyłka towaru poza UE. Wystawiono fakturę korygującą z VAT 23% na VAT 0%. Przy okazji wystawiania korekty zauważono, że na druku IEE została błędnie określona wartość towaru. Do urzędu celnego został złożony wniosek o korektę. Czy można korygować pliki JPK przed otrzymaniem odpowiedzi z UC? W jakich miesiącach wykazać korektę?
 4. U podatnika rozliczającego się podatkiem liniowym odliczono składkę zdrowotną do limitu 8700 zł od dochodu. W składce rocznej wyszła nadpłata 33000 zł, podatnik zapłacił składki w kwocie 38000 zł. Czy wobec takich danych powinien w PIT-36L za 2023 r. wykazać do opodatkowania kwotę 3700 zł?
 5. Spółka zapłaciła za nocleg dla firmy audytowej oraz na fakturze widnieje wyszczególniona opłata parkingowa. Ile możemy odliczyć VAT w przypadku opłaty parkingowej ? Czy jest to koszt reprezentacji?
 6. Samochód osobowy kupiony w Niemczech. Faktura na firmę na 4,5 tys. euro. Klient chce albo sprzedać auto osobie fizycznej (siostra), albo przekazać darowizną (siostra). Czy można nie wykazywać tej transakcji jako UE i przekazać auto darowizną bez podatku VAT (skoro nie księgujemy w koszty firmy)?
 7. Zakup gadżetów reklamowych powyżej 20 zł od kontrahenta z PL. Odliczam VAT przy zakupie i przy przekazaniu naliczam. A od kontrahenta z Niemiec wykazuję należny/naliczony i przy przekazaniu naliczam, czy tylko należny?
 8. Czy można zaliczyć do kosztu fakturę za projekt zagospodarowania terenu (grunt spółki), jeśli nie wiadomo, kiedy lub czy w ogóle spółka podejmie decyzję o zagospodarowaniu tego gruntu?
 9. Jak rozliczyć fakturę za zakup paliwa w Polsce na stacjach BP za pomocą karty paliwowej. Faktura jest wystawiana raz w miesiącu od B2Mobility GmbH?
 10. Klient skupuje sprzęty elektroniczne, następnie naprawia i je sprzedaje (m.in. pady, konsole, laptopy). Sprzedaż wyłącznie wysyłkowa. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaż jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej.  A co ze sprzedażą dla firm? Sprzedaż na kasie fiskalnej czy jednak nie musi?
 11. Do usługi wewnątrzwspólnotowej wystawiono osobno fakturę za transport. Naprawiony towar wyjechał z Polski do Niemiec. Czy transport podlega stawce krajowej 23% VAT?
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – nabyła uszkodzony samochód ciężarowy powyżej 3,5 t w marcu, który przywróciła do stanu użyteczności, tj. po remoncie wydano decyzję o zarejestrowaniu auta w maju. Pytanie, kiedy nastąpi obowiązek podatkowy w VAT od nabycia auta Pytanie również o amortyzację – czy faktury za naprawę i elementy dodatkowe, tj. szyba, opony, przegląd na stacji kontroli pojazdów podniosą wartość początkową środka trwałego i od kiedy rozpocząć amortyzację takiego samochodu? Czy ma tu znaczenie data wpływu faktury, czy też moment pozostawienia do stanu użyteczności?
 13. Nabywca na podstawie umowa dokona zapłaty za udział modelki w sesji oraz prawo do wizerunku na okres 10.2023-03.2024 (razem 5000,00; nie ma możliwości podziału kwoty) oraz prowizję dla agencji 20%. Czy udział modelki i prawo do wizerunku należy uznać w całości jako RMK?
 14. Czy na fakturach wystawianych przez bar mobilny obsługujący imprezy okolicznościowe należy stosować GTU odnośnie do podawanego alkoholu?
 15. Sp. z o.o. otrzymała fakturę z Austrii za ładowanie samochodu elektrycznego. Brak jakiegokolwiek VAT na fakturze. Czy to import usług i rozliczyć VAT w Polsce ? Czy zakup „towaru = elektrycznego paliwa” i VAT powinien rozliczyć sprzedawca w Austrii?
 16. Czy mam prawo do zastosowania zwolnienia z podatku od dywidendy wypłaconej spółce z Belgii, jeśli nie został zbadany beneficjent rzeczywisty? Spółka z Belgii prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą oraz spełnione są warunki z art. 22 ust 4 ustawy o CIT. Wypłata poniżej 2 mln.
 17. Kto odpowiada za niewysłanie pliku JPK w przypadku braku dokumentów od klienta? Czy wysłać pusty JPK, jeżeli wiemy, że były faktury,  i podpisywać się pod nieprawdą?
 18. Podatnik VAT (transport) posiada też lokal użytkowy (na parterze budynku mieszkalnego zarządzanego przez wspólnotę). Otrzymuje faktury ze stawką NP na media oraz opłaty za zarządzanie. Podatnik wynajmuje lokal innej firmie. Czy powinien refakturować media i opłaty również ze stawką NP?
 19. Faktura za towar od kontrahenta z Hiszpanii. Na fakturze NIP bez przedrostka ES. W VIES po wpisaniu NIP z ES figuruje jako czynny podatnik. Kontrahent nie chce dopisywać ES, bo mówi, że tak jest prawidłowo. Co w takiej sytuacji?
 20. Licencja za 17 tys. zł netto na 20 miesięcy na oprogramowanie, amortyzacja wg CIT przez minimum 24 miesiące. Czy po 24 miesiącach należy dokonać likwidacji WNIP i czy pozostała wartość (4 miesiące) można ująć w KUP w dniu likwidacji? Czy należy dokonywać korekty VAT z tytułu 5-letniego okresu korekty?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: