Zarząd sukcesyjny a podatki (22.06.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 22.06.2023 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
 1. Istota sukcesji przedsiębiorstwa i zarządu sukcesyjnego
 2. Wpływ śmierci przedsiębiorcy na zawarte przez niego stosunki prawne i obowiązki publicznoprawne
 3. Co się dzieje z chwilą śmierci przedsiębiorcy, który nie ustanowił zarządcy sukcesyjnego?
 4. Osoba zarządcy sukcesyjnego:
  1. Kto może być zarządcą sukcesyjnym?
  2. Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?
  3. Prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego
  4. Odwołanie zarządcy sukcesyjnego
 5. Co się dzieje z numerem NIP zmarłego przedsiębiorcy?
 6. Przedsiębiorstwo w spadku w podatku dochodowym od osób fizycznych:
  1. Opodatkowanie przedsiębiorstwa w spadku
  2. Terminy i rodzaje zeznań podatkowych
  3. Skutki wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
 7. Śmierć przedsiębiorcy a podatek VAT:
 8. Przedsiębiorstwo w spadku wg ustawy o VAT
  1. Rejestracja dla celów VAT
  2. Opodatkowanie VAT przedsiębiorstwa w spadku
  3. Skutki wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
 9. Odpowiedzialność podatkowa zarządcy sukcesyjnego jako odpowiedzialność osoby trzeciej za zaległości podatkowe związane z działalnością przedsiębiorstwa w spadku
 10. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: