Podróże służbowe w najnowszym orzecznictwie podatkowym (27.06.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 27.06.2023 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: CIT PIT
 1. Orzecznictwo w sprawach dotyczących podróży służbowych – wybrane zagadnienia
 2. Najnowsze zmiany przepisów podatkowych a podróże służbowe
 3. Nowa wysokość diet i ryczałtów
 4. Nowa kilometrówka
 5. Ulga na udział w targach i reklamę od 2022 – koszty podróży służbowych
 6. Rewolucja samochodowa w CIT i PIT z 2019 r. i jej wpływ na rozliczanie podróży służbowych w 2023 r.
 7. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie w latach 2015-2023 przez sądy i organy podatkowe w kontekście podróży służbowych
 8. Nieudokumentowane wydatki a zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej (m.in. zagadnienie wręczania napiwków podczas zagranicznych podróży służbowych)
 9. Tzw. „pobyt prywatny” pracownika w trakcie podróży służbowej i jego skutki
 10. Wyżywienie w ramach usługi hotelowej
 11. Ograniczania wartości noclegu w podróży krajowej i zagranicznej
 12. Zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków
 13. Wydatki reprezentacyjne i reklamowe poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.)
 14. Sfinansowanie ubezpieczeń, wiz bądź szczepień pracowników wyjeżdżających poza granice Polski – skutki podatkowe w CIT i PIT
 15. „Delegacje” pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych
 16. Rola wewnętrznego regulaminu rozliczania podróży służbowych i jego dostosowanie do potrzeb Spółki
 17. Pytania i odpowiedzi
Lech Janicki

prawnik

Od 17 lat zajmuje się problematyką podatkową, zawodowy wykładowca szkoleń podatkowych dla wielu ośrodków szkoleniowych w całej Polsce.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: