Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (28.06.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 28.06.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:

 1. VAT – sprzedaż usług na teren UE. Sprzedaż usług w 04/2023 dla kontrahenta z UE. Błąd zauważono w 06/2023 i wystawiono fakturę korektę. Kiedy należy ująć fakturę korektę do JPK?
 2. CIT – odsetki hipotetyczne. Czy hipotetyczne odsetki zaliczone do KUP można uwzględnić już w liczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy?
 3. Sp. z o.o. powstała w 2022 roku w celu budowy domów mieszkalnych. Spółka zaciągnęła kredyt na realizację części inwestycji. Czy koszty tego kredytu (prowizja, odsetki) są kosztem pośrednim czy bezpośrednim? Czy ogłoszenia dawane w prasie są kosztem pośrednim, czy bezpośrednim?
 4. Faktura sprzedaży WDT, nabywca podatnik z Estonii, INCOTERMS CIF magazyn w Polsce, CMR ma pieczątkę przewoźnika z Ukrainy. Wiem, że towar wyjeżdża na Ukrainę. Czy to już eksport towarów, czy jeszcze WDT?
 5. Faktura za lampę zakupiona w Polsce, ale faktura wystawiona została przez kontrahenta z Irlandii. Podany na fakturze numer rejestracji w Irlandii nie figuruje w VIES. Na fakturze nie ma „odwrotne obciążenie”, jest tylko cena i wartość brutto. Czy jest to WNT?
 6. Czy każda płatność do kontrahentów w MPP, nawet o małej wartości np. 10 zł, zwalnia nas z obowiązku sprawdzania kontrahentów na białej liście i ewentualnego zgłaszania ich braku na ZAW do US? Z jakiego przepisu to wynika?
 7. Sp.z o.o., prowizja od kredytu pobierana jest kwartalnie. Za IV kwartał 2022 r. pobrana została w I/2023 - czy bilansowo i podatkowo powinna być ujęta w XII/2022?
 8. CIT – odsetki hipotetyczne. Odliczenia można dokonać w dwóch bezpośrednio następujących po sobie latach podatkowych. Czy wniesienie dopłaty na kapitał rezerwowy w kwocie 1 mln w 2023 roku umożliwia liczenie hipotetycznych odsetek zaliczonych do KUP od kwoty 1 mln w 2023 i w 2024 roku?
 9. VAT – proporcja. Spółka prowadzi sprzedaż mieszaną. Każdego roku wyliczała współczynnik proporcji. Za 2022 współczynnik przekroczył 98%, a nieodliczona kwota VAT była mniejsza niż 500 zł. Uznano, że proporcja wynosi 100%. Czy w przypadku wystawienia faktury ze stawką “zw” w 2023 trzeba to zgłosić do US?
 10. VAT – dostawa 01/23, a zgłoszenie braku w dostawie 1 szt. w 06/23. Udzielono rabat, jaki kurs do faktury korygującej? Bieżący z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia, czy taki jak na fakturze pierwotnej? W JPK na bieżąco, czy cofamy się?
 11. 1.VAT – udzielenie rabatu z tytułu uznanej reklamacji (uszkodzenie towaru). Jaki kurs do faktury korygującej? Bieżący z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia, czy taki jak na fakturze pierwotnej? W JPK na bieżąco?
 12. CIT ST/A – Spółka ma siedzibę w województwie mazowieckiem oraz najmuje biuro we Wrocławiu, gdzie są pracownicy zatrudnieniu na umowę o pracę. Zdalnie pracują także pracownicy z województwa pomorskiego (spółka nie ma tam biura). Czy w CIT/ST-A należy zaraportować tylko oddział we Wrocławiu, bez województwa pomorskiego?
 13. Najem samochodu przez polskiego podatnika na terenie Anglii (od firmy z Anglii, faktura wystawiona z ich VAT). Nie rozliczyłam tego jako import usług – czy ok? Czy wystąpi tutaj podatek u źródła?
 14. Osoba chce otworzyć działalność w lipcu i rozliczać się w formie ryczałtu. Pracował na etacie do lutego ubiegłego roku i teraz może się zdarzyć, że będzie usługa na ubiegłego pracodawcę. Jak liczyć rok, aby nie było problemu?
 15. Ile jest czasu na złożenie ZAW-NR – 7 dni czy 14 dni? Czy chroni w przepisach STIR i MPP?
 16. Sp. z o.o. wykonuje usługę budowlaną na nieruchomości, na terenie Włoch. Faktura za usługę dla osoby fizycznej – polski podatnik. Jaki VAT i gdzie rozliczyć ?
 17. Gabinet psychoterapii świadczący usługi tylko online na rzecz tylko czeskiego kontrahenta – klinika (umowa B2B). Zgłoszony do VAT jako zwolniony. Jak wystawić fakturę dla kliniki. Zw?  Czy na fakturze ma być odwrotne obciążenie? W jakiej walucie?
 18. Technik masażysta (brak regulacji zawodu), na ostatnim roku magister fizjoterapii, otwiera działalności gospodarczą – 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. Czy może skorzystać ze zwolnienia kasy fiskalnej?
 19. Inwestycja w obcym ŚT (wartość 100 000 zł). Firma częściowo odsprzedała nakłady (60 tys. zł). Kwotę 60 tys. zł ujmuję w kosztach jednorazowo. Czy pozostała kwota 40 tys. zł powinna być amortyzowana? (odsprzedaż częściowa nakładów była już wskazana w podpisanej umowie przed rozpoczęciem prac budowlanych).
 20. CIT: Spółka zakupiła pakiet 5 ogłoszeń na portalu pracuj.pl. Wykorzystała tylko 4 (miała na to rok czasu). Czy koszt jednego ogłoszenia należy wyksięgować w koszt NKUP?
 21. Emisja kuponu jednego przeznaczenia SPV. Czy nabywca powinien otrzymać dokument z VAT do takiej emisji od emitenta ? Fakturę? Co w przypadku gdy bon jest nagrodą w konkursie?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: