SLIM-VAT 3 i pozostałe zmiany VAT w 2023 roku (03.07.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 03.07.2023 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Zmiany w podatku VAT wprowadzane tzw. pakietem SLIM-VAT 3
  • data wejścia w życie pakietu SLIM-VAT 3 (1 lipca 2023 r.)
  • wprowadzenie zasad przeliczania faktur korygujących wystawionych w walucie obcej na złote polskie
  • zmiana momentu ujęcia dla celów podatku VAT „powrotu” WDT do stawki 0% przy wcześniejszej konieczności uznania dostawy za dostawę krajową i opodatkowania według stawki krajowej
  • modyfikacja wymogów dotyczących podatku naliczonego przy WNT
  • zmiany dotyczące proporcji i preproporcji:
   • likwidacja wymogu uzgadniania prognozy proporcji lub prognozy preproporcji z naczelnikiem US
   • zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%
   • wprowadzenie opcji rezygnacji przez podatnika z dokonania korekty, jeżeli różnica między proporcją wstępną a proporcją ostateczną nie przekracza 2%
  • rozszerzenie katalogu należności publicznoprawnych, które mogą być uiszczane środkami gromadzonymi na rachunku VAT
  • podwyższenie limitu obrotów przy kwalifikacji jako „małego podatnika”
  • zmiany dotyczące zasad wydawania oraz obowiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
  • „uelastycznienie” zasad ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego na gruncie podatku VAT (tzw. sankcji VAT)
 2. Uszczelnienie pakietu „e-commerce” - nowy obowiązek dostawców usług płatniczych od 1 stycznia 2024 r.
 3. Odwrotne obciążenie w rozliczaniu podatku VAT względem energii elektrycznej, gazu oraz uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – zmiany wprowadzone w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.
 4.  Zmiany w zakresie JPK obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. oraz 1 kwietnia 2023 r.
 5. Ustanie obowiązywania tzw. „tarczy antyinflacyjnej” od dnia 1 stycznia 2023 r.
  • katalog towarów, dla których „tarcza antyinflacyjna” przestała obowiązywać
  • katalog towarów podlegających nadal (w 2023 r.) obniżonym stawkom podatku VAT w kontekście ustania „tarczy antyinflacyjnej”
  • przepisy określające zasady stosowania stawek VAT w okresie obejmującym ich zmianę
 6. Grupa VAT – nowa kategoria podatnika VAT od 2023 r.
  • najistotniejsze informacje dotyczące tworzenia Grupy VAT
  • najistotniejsze informacje dotyczące transakcji z udziałem członka/członków Grupy VAT
  • obowiązki ewidencyjne
  • „plusy” i” minusy” uczestnictwa w Grupie VAT
 7. Nowe rozporządzenie dotyczące stosowania obniżonych stawek w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. – sygnalizacja zmiany aktu prawnego
 8. Stan prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o VAT w zakresie obowiązkowego KSeF (uwaga – omówienie projektu nowelizacji stanowić będzie przedmiot szkolenia pt. „KSeF 2024 – pierwsza odsłona” w dniu 27.07.2023 r.)
 9. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: