Nieruchomości w podatku VAT (21.07.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 21.07.2023 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Zagadnienia podstawowe
  • nieruchomość należąca do majątku prywatnego – działanie w charakterze podatnika VAT bądź jako osoby „prywatnej”
  • nieruchomość a zorganizowana część przedsiębiorstwa
  • wywłaszczenie nieruchomości
  • aport nieruchomości
  • darowizna nieruchomości
  • prawo wieczystego użytkowania gruntu
 2. Dostawa gruntu niezabudowanego
  • podział geodezyjny nieruchomości
  • moment powstania obowiązku podatkowego
  • dostawa gruntu niezabudowanego – wysokość opodatkowania:
   • ustalenie przeznaczenia danego gruntu (MPZP, DWZiZT; decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego itd.)
   • przeznaczenie pomocnicze (uzupełniające) działki (gruntu) a podatek VAT
   • dokumenty planistyczne – a podatek VAT
 3. Dostawa budynku, budowli lub ich części
  • moment powstania obowiązku podatkowego
  • podstawa opodatkowania (kwestia uwzględniania wartości gruntu)
  • schemat analizy wysokości opodatkowania:
   • zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pojęcie pierwszego zasiedlenia) i opcja rezygnacji z tego zwolnienia
   • zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (brak prawa do odliczenia podatku naliczonego)
   • stawka VAT (8% vs 23%)
  • zasady stosowania stawki 8% i 23% względem obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym
 4. Wywłaszczenie nieruchomości a podatek VAT
 5. Dostawa nieruchomości a zwolnienie podmiotowe od podatku VAT przewidziane w art. 113 ustawy o VAT
 6. Wynajem/dzierżawa nieruchomości
  • moment powstania obowiązku podatkowego
  • wysokość opodatkowania podatkiem VAT
   • dzierżawy gruntu rolnego
   • lokalu mieszkalnego
   • pozostałych gruntów, budynków, budowli, lokali
 7. Dokumentowanie dostawy, najmu, dzierżawy nieruchomości
  • fakturowanie
  • kasa fiskalna
 8. Nieodpłatne udostępnienie (użyczenie) lokalu – konsekwencje w podatku VAT
 9. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: