Należyta staranność przy odliczeniu podatku VAT (01.08.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
  • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
  • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
  • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 01.08.2022 r.
Czas trwania: 3 godz.

Tematyka: VAT
  1. Należyta staranność a odliczenie podatku VAT
  2. Należyta staranność w świetle wybranych orzeczeń TSUE
  3. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” – analiza i ocena dokumentu Ministerstwa Finansów
  4. Należyta staranność jako przedmiot sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi – uwagi praktyczne dotyczące oceny poszczególnych okoliczności związanych z zachowaniem podatnika i okolicznościami towarzyszącymi zawieranym transakcjom
  5. Zarzut braku dochowania należytej staranności versus zarzut świadomego udziału w nadużyciu/oszustwie podatkowym
  6. Uwagi końcowe
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: