Należyta staranność w podatku VAT (31.07.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 31.07.2023 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Cele, jakim służy weryfikacja kontrahentów i transakcji z nimi dokonywanych
 2. „Należyta staranność” a odliczenie podatku VAT oraz stosowanie 0% stawki VAT (w szczególności przy WDT oraz eksporcie towarów) w świetle wybranych orzeczeń TSUE
 3. Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” – analiza i ocena dokumentu Ministerstwa Finansów:
  • kryteria formalne podlegające weryfikacji przy nawiązywaniu współpracy oraz przy kontynuowaniu współpracy
  • kryteria transakcyjne podlegające weryfikacji przy nawiązywaniu współpracy oraz przy kontynuowaniu współpracy
  • należyta staranność „biała lista podatników VAT”
  • należyta staranność a płatność MPP (mechanizm podzielonej płatności)
 4. Metodyka badania należytej staranności opracowana przez MF a kwestia transakcji/kontrahentów zagranicznych
 5. Należyta staranność jako przedmiot sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi – uwagi praktyczne dotyczące oceny poszczególnych okoliczności związanych z zachowaniem podatnika i okolicznościami towarzyszącymi zawieranym transakcjom
 6. Zarzut braku dochowania należytej staranności vs zarzut świadomego udziału w nadużyciu/oszustwie podatkowym
 7. Uwagi końcowe
 8. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: