Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (03.08.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 03.08.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:

 1. Czy sprzedaż samochodu osobowego z działalności gospodarczej kupionego na fakturze VAT marża należy opodatkować stawką 23% ? Nie dokonano zakupu żadnych części składowych.
 2. Nie wiedzieliśmy o wystawionej korekcie od dostawcy (data korekty: maj 2023). Otrzymaliśmy korektę w lipcu 2023 r. Kiedy pomniejszam VAT naliczony?
 3. Czy do umowy na montaż scen aktorskich (z przekazaniem praw autorskich) można zastosować 50% KUP?
 4. Technik masażysta na własnej działalności gospodarczej, nie świadczy usług w placówkach medycznych. Czy ma prawo do zwolnienia od VAT z art. 43 ustawy o VAT? Czy bezpieczniej stosować zwolnienie z art. 113 ustawy o VAT do czasu uzyskania dyplomu fizjoterapii?
 5. Likwidacja firmy, wycofanie wyposażenia na cele prywatne. Podatnikowi przy jego nabyciu przysługiwało odliczenie VAT. Czy na dzień przekazania wyposażenia stosujemy cenę nabycia, czy wartość rynkową?
 6. Czy od usługi holowania samochodu osobowego można odliczyć 100% VAT i 100% w KUP?
 7. Czy sprzedaż do Zgromadzenia Sióstr Zakonnych (nie posiada nr NIP) podlega zaewidencjonowaniu na kasę fiskalną?
 8. W marcu 2023 r. otrzymaliśmy fakturę z poczty i w marcu 2023 r. miała miejsce korespondencja z pocztą, z której wynikło, że zgodnie z umową powinny być naliczane inne stawki VAT, a wystawiona jest faktura na inne z powodu błędu systemu. Poczta wystawiła fakturę korygującą w lipcu 2023 r., ponieważ wtedy byli w stanie naprawić system. Kiedy my jako nabywca powinniśmy ująć korektę? Faktura korekta in plus oraz in minus?
 9. Likwidacja firmy, podatnikowi przy nabyciu środka trwałego nie przysługiwało odliczenie VAT. Podatek VAT był odliczany tylko od eksploatacji. Czy wycofanie tego środka trwałego (samochodu) podlega VAT?
 10. Klient świadczy usługi hotelowe wraz ze SPA (pakiety hotelowe). Od września usługi SPA w hotelu świadczyć będzie firma zewnętrzna. Czy w takim przypadku hotel musi rozliczać się na zasadzie VAT-marża? A co w sytuacji, gdy jeden pracownik hotelu dalej będzie wykonywał zabiegi w ramach pakietów?
 11. Reklama Facebook – kiedy powstanie obowiązek podatkowy – czy w dacie wpłaty zaliczki, czy w dacie wystawienia usługi?
 12. Spółka kupuje materiały na magazyn. Część z nich zużywa na własne potrzeby, część sprzedaje. W momencie zakupu nie wiadomo, na co dany materiał zostanie przeznaczony. Czy prawidłowo Spółka rozpoznaje koszty zużytych materiałów na potrzeby własne w dacie pobrania z magazynu RW?
 13. Spółka wynajmuje lokal. Aneksem zmieniamy umowę i przenosimy się do innego lokalu w tej galerii. W starym lokalu pozostaje 40 tys. zł do zamortyzowania. Nakłady pozostawiamy kolejnemu najemcy (instalacje elektryczne itp.). Czy pozostała wartość niezamortyzowana będzie kosztem podatkowym? Ponadto w umowie wskazane jest, że  faktura za nakłady będzie wystawiona w kwocie stanowiącej równowartość w PLN kwoty 4000 euro przeliczonej według kursu sprzed dnia wystawienia faktury. Czy ten zapis o przeliczeniu jest prawidłowy? Faktura wystawiona dzisiaj. Data wykonania usługi to 11.07.2023 r. Czy kurs nie powinien być z 10.07.2023 r.?
 14. W jakim miesiącu należy skorygować VAT naliczony, jeżeli korekta rabatowa została wystawiona w 07/2023 a z warunków umowy wynika przyznanie rabatu za obrót zrealizowany do 30.06.2023 r. Czy korygować VAT w 06/2023 na podstawie faktury wewnętrznej?
 15. Umowa najmu podpisana na 5 lat. Za pierwszy miesiąc najemca otrzymuje 100% rabatu na opłaty czynszowe. Czy po stronie najemcy będzie przychód do opodatkowania?
 16. Leasing operacyjny auta osobowego, opłata administracyjna za weryfikację umowy ubezpieczenia leasingowego auta zawartej przez podatnika z innym podmiotem niż wskazany przez leasingodawcę. Czy można odliczyć 100% VAT i zaliczyć do KUP?
 17. Czy opłata za pełnomocnictwo w celu przerejestrowania samochodu do działalności mieszanej stanowi koszt użytkowania samochodu i możemy zaliczyć tylko 25%, czy 100%?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: