Podatek od czynności cywilnoprawnych (07.08.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 07.08.2023 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: PCC
 1. Kto jest podatnikiem podatku PCC?
 2. Katalog czynności podlegających podatkowi PCC
  • katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi PCC w tym i podstawowe ich definicje
  • katalog czynności a zasada „numerus clausus”
  • zmiany, aneksy umów a podatek PCC
  • wyroki sądowe, ugody a podatek PCC
  • umowy nienazwane a podatek PCC
  • co ważniejsze – tytuł umowy czy jego treść?
 3. Ograniczenie terytorialne podatku PCC
 4. Wyłączenia spod zakresu podatku PCC, w tym m.in. dotyczące:
  • czynności podlegających podatkowi VAT
  • umów sprzedaży
  • umów spółki
 5. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w kontekście poszczególnych czynności cywilnoprawnych – m.in.: umowa pożyczki, umowa sprzedaży, umowa spółki i jej zmiana:
  • na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku PCC?
  • przypadki występowania obowiązku podatkowego solidarnie
 6. Podstawa opodatkowania w kontekście poszczególnych czynności cywilnoprawnych, w tym:
  • pojęcie „wartości rynkowej” i zasady jej ustalania
  • procedura ustalania „wartości rynkowej” w przypadku sporu między podatnikiem a organem podatkowym
 7. Stawki podatku PCC, w tym tzw. stawka „sankcyjna”
 8. Zwolnienia podmiotowe od podatku PCC
 9. Zwolnienia przedmiotowe od podatku PCC
 10. Rozliczanie podatku PCC:
  • właściwość organu podatkowego
  • deklaracja
  • termin złożenia deklaracji i zapłaty podatku
  • przypadki zwrotu podatku PCC na rzecz podatnika
 11. Notariusz jako płatnik podatku PCC
  • obowiązki notariusza w zakresie podatku PCC
  • zakres odpowiedzialności notariusza
  • notariusz jako płatnik a kwestia samodzielnego rozliczenie podatku PCC przez podatnika
 12. Dodatkowe uwagi dotyczące podatku PCC – w tym klauzula „stand still” oraz przepisy unijne
 13. Zmiany przepisów w zakresie PCC uchwalone w lipcu 2023 r.  (!!!) wprowadzające:
  • dodatkowe zwolnienie od podatku PCC dla zakupu pierwszej nieruchomości mieszkalnej
  • nowa 6% stawka podatku PCC dotycząca zakupu kolejnych nieruchomości mieszkalnych
 14. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: