Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (09.08.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 09.08.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT:

 1. Darowizna majątku dla spółki z o.o. przez 1 ze współwłaścicieli? Jakie są obciążenia podatkowe?
 2. Dropshing, gotowy sklep internetowy, transakcje wyłącznie krajowe. Czy należy zakupić kasę fiskalną? Czy transakcję sprzedaży w przypadku braku kasy fiskalnej można dokumentować fakturami i wysyłać klientom? Czy obowiązuje rejestracja do VAT OSS?
 1. Czy wspólnik 2 -osobowej sp. z o.o., który posiada większość udziałów, może wprowadzić sprzęt specjalistyczny do spółki jako ŚT bez zwiększania swoich udziałów i przychodu z tego tytułu?
 2. Czy istnienie powiązań przesadza o tym, że zawsze ujęcie w KUP stanowi schemat podatkowy, czy jednak należy sprawdzić, czy strony przekroczył przychody/koszty 10 mln zł?
 3. Podatnik VAT na JDG planował wybudować myjnię samochodową na zakupionym gruncie rolnym. Inwestycja nie udała się i planuje sprzedaż gruntu. Grunt nie został wprowadzony do ŚT, ale został odliczony VAT z faktur dotyczących działki typu utwardzenie gruntu (myjnia miała być rozliczana w działalności). Czy w przypadku gdy inwestycja została zaniechana z powodów niezależnych od podatnika, konieczna będzie korekta podatku naliczonego z faktur dotyczących myjni? Co ze sprzedażą działki?
 1. Przekazanie nieodpłatnie biletów na koncert dla kontrahentów oraz dla pracowników – czy podatnik może zaliczyć w koszty zakup biletów. Czy u pracowników i kontrahentów powstanie przychód do opodatkowania?
 2. Zakupiono środek trwały na fakturę z dotacji z Urzędu Pracy i zgodnie z umową oddano urzędowi VAT ze środka trwałego. Przy sprzedaży danego środka wystawimy fakturę z VAT. Czy musimy VAT teraz oddać do Urzędu Skarbowego (VAT, którego nie odliczyliśmy wcześniej?)
 3. Czy wpłata dywidendy powyżej 25 mln do polskiego podatnika zwolniona z podatku stanowi schemat podatkowy?
 4. Spółka wynajmuje lokal. Aneksem zmieniamy umowę i przenosimy się do innego lokalu w tej galerii. W starym lokalu pozostaje 40 tys. zł do zamortyzowania. Nakłady przekazujemy nieodpłatnie kolejnemu najemcy. Czy pozostała wartość niezamortyzowana będzie KUP? Czy naliczyć VAT od przekazania?
 5. Sprzedajemy towary na Amazon. Towary wysyłamy z niemieckiego magazynu Amazon do poszczególnych państw (mamy VAT niemiecki i OSS). Amazon bez naszej wiedzy przesunął towar z Niemiec do polskiego magazynu Amazon. Czy powinno być wykazane WDT/WNT? Amazon nie udostępnia listów przewozowych.
 6. Towary sprzedajemy z niemieckiego magazynu Amazon do państw UE. W przypadku zwrotu przez klienta np. z Francji klient otrzymuje zwrotny adres najbliższego magazynu np. Czechy, a następnie Amazon odsyła ten towar do Niemiec. Czy trzeba rejestrować się w Czechach?
 7. Czy zwrot składki zdrowotnej z rozliczenia rocznego u liniowca w kwocie 500 zł powoduje obniżenie limitu 10200 zł w KUP w 2023? Czy jednak korekta kosztów nie ma wpływu na KUP 2023, ponieważ dotyczy to zdrowotnej z 2022 r., kiedy limit był 8700? Zdrowotna w KUP w 2023 – 6000 czy 6000-500=5500?
 8. Faktura za transport towaru do Niemiec, data wystawienia/sprzedaży 31.07.2023 r. Na jej podstawie wystawiam refakturę na firmę niemiecką (załadunek 26.07.2023 r., kontrahent otrzymał towar 31.07.2023 r.). Jaki kurs do CIT/VAT? Data wystawienia refaktury 09.08.2023 r. Na refakturze VAT 0%?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: