CSR, reklama, sprzedaż premiowa, sponsoring, reprezentacja (11.08.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 11.08.2023 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
 1. Podstawowe pojęcie
  • CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu
   • próba zdefiniowania CSR
   • działania CSR na przykładach zaczerpniętych z obrotu gospodarczego
  • reklama
  • sprzedaż premiowa
  • sponsoring
  • reprezentacja
 2. Podatek VAT
  • działanie w charakterze podatnika VAT (działalność charytatywna vs działalność gospodarcza)
  • prawo do odliczenia podatku naliczonego względem CSR, reklamy, sprzedaży premiowej, sponsoringu, reprezentacji – ocena związku z działalnością gospodarczą (opodatkowaną)
  • nieodpłatne przekazanie towarów w kontekście CSR, reklamy, sprzedaży premiowej, sponsoringu, reprezentacji:
   • cele działalności gospodarczej vs cele niezwiązane z działalnością gospodarczą
   • wyjątki dotyczące próbek, prezentów o małej wartości oraz towarów o charakterze niekonsumpcyjnym
  • nieodpłatne świadczenie usług w kontekście CSR, reklamy, sprzedaży premiowej, sponsoringu, reprezentacji:
   • nieodpłatne użycie towaru
   • nieodpłatne świadczenie usługi z uwzględnieniem wykładni unijnej
  • „Technikalia” wykazywania dla celów podatku VAT nieodpłatnych świadczeń (obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, wysokość opodatkowania)
  • Barter oraz wspólne przedsięwzięcie gospodarcze a podatek VAT
 3. Podatek CIT/PIT
  • Koszty uzyskania przychodów z tytułu zakupu usług promocyjnych / reklamowych / marketingowych / CSR / sprzedaży premiowej 
  • Usługi reklamowe nabywane od zagranicznych przedsiębiorców a podatek u źródła i podatek od przerzuconych dochodów
  • Jak dobrze dla celów podatkowych napisać umowę sponsoringową?
  • Reprezentacja jako zdarzenie, które nie generuje kosztów uzyskania przychodów
  • Akcje marketingowe w podatku PIT
   • Konkursy
   • Sprzedaż premiowa
   • Świadczenia związane z reprezentacją i reklamą
   • „PIT-11 przekazywany wraz z prezentem”
 4. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: