Nieuregulowane wierzytelności w podatkach dochodowych (16.08.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 16.08.2023 r.
Czas trwania: 1,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: CIT PIT
 1. Do jakich operacji gospodarczych stosujemy ulgę na złe długi i ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 2. Transakcje handlowe
 3. Strony transakcji handlowych
 4. Świadczenie pieniężne
 5. Jak ustalać terminy zapłaty w transakcjach handlowych i dlaczego kwestia prawidłowych terminów płatności odgrywa rolę w stosowaniu ulgi na złe długi w podatkach dochodowych?
 6. Korekta podstawy opodatkowania in plus i in minus – kiedy uprawnienie, a kiedy obowiązek? 
 7. Korekta straty in plus oraz in minus – kiedy uprawnienie, a kiedy obowiązek?
 8. Ulga na złe długi a przełom lat podatkowych
 9. Warunki dokonania korekty w uldze na złe długi
 10. Do jakich transakcji ulga na złe długi nie znajdzie zastosowania?
 11. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne oraz odpisy aktualizujące – możliwość rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów 
 12. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: