Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (07.09.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 07.09.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – jaki moment obowiązku podatkowego w VAT?
 2. Projektant wnętrz zwolniony z VAT ze względu na wysokość obrotu wystawił fakturę ze stawką zwolnioną na „doradztwo projektowe”. Doradzał klientowi, co kupić, ale nie robił projektu. Czy nie powinien zastosować stawki VAT 23%?
 3. Zakup na Allegro baterii, baterię i fakturę wysyła firma norweska. Rozumiem, że jest tu import towarów spoza UE, VAT naliczam i odliczam, i nie składam żadnych dodatkowych deklaracji?
 4. Czynny podatnik VAT prowadzący firmę, a zarazem rolnik ryczałtowy. Jeżeli otrzyma fakturę VAT RR, to czy jakoś ją wykazuje w JPK_VAT? Czy nie może otrzymać faktury VAT RR?
 5. Reklama Google Ads, faktura wystawiona 31.07.2023 r. przez Google Ireland, podatnik UE, obejmująca okres 01.07.2023 - 31.07.2023, płacona przedpłatami w ciągu lipca 2023 r., wpłynęła 21.08.2023 r. już po złożeniu deklaracji. Czy należy zrobić korektę deklaracji za 07/2023 i korektę w CIT?
 6. W jakich przypadkach można podwyższyć stawki amortyzacyjnej budynku w JDG?
 7. Czy pod względem VAT możemy zrobić eksport z Polski do Turcji – widnieć na dokumentach celnych, jeżeli nie jesteśmy właścicielem towaru, lecz firma norweska. Kto powinien wykazać ten eksport – czy firma norweska, która nie jest zarejestrowana w Polsce, czy my?
 8. W ramach najmu okazjonalnego i umowy najmu, w której jest zapis, że osoba wynajmująca mieszkanie ponosi koszty mediów, wody, właściciel jest pośrednikiem we wpłacie do wspólnoty czynszu i do operatorów wpłat za media. Czy w związku z tym właściciel, mając taki zapis w umowie i otrzymując wpłaty na konto, zobowiązany jest do ujęcia tego typu opłat w przychodzie z najmu czy powinien je wyłączyć z opodatkowania?
 9. Czy refaktura kosztów (hotel+sala, jedzenie, jakieś bilety do muzeum) na firmę norweską za organizację spotkania naszych pracowników i szefów z firmy norweskiej (omówienie wyników, plany dalszego działania) + nasza marża będzie eksportem usług – VAT rozliczy nabywca?
 10. Koszty finansowania dłużnego: czy w 2023 r. obowiązuje 3 mln zł, czy EBITDA, czy korzystniejszy?
 11. Czy stawki amortyzacji można obniżyć do 0 od stycznia każdego roku?
 12. Zleceniodawca (JDG) w przypływie dobroci w VIII zapłacił z góry za usługi księgowe do końca roku. W umowie płatność jest cykliczna, miesięczna po wykonaniu usługi. Czy kwota netto uzyskanego z góry wynagrodzenia może być zaliczona w VIII do przychodu, a u zleceniodawcy może być zaliczona w  VIII całości w koszty? Czy należy wystawiać co miesiąc faktury cząstkowe końcowe i dopiero wtedy kwalifikować w koszty i przychody?
 13. Czy podatnik VAT nieprowadzący działalności gospodarczej, zajmujący się najmem prywatnym mieszkań, ma prawo do opodatkowania stawką 8,5% przychodów z najmu, jeżeli mieszkania są współwłasnością małżeńską i odrębną własnością?
 14. Czynny podatnik VAT wynajmuje prywatne mieszkanie dla firmy – wiem, że sam wynajem ze stawką 23%, lecz co z mediami, które rozlicza z przedsiębiorstwem komunalnym (opiekun bloku) na zasadzie zawiadomienia, nie ma nic innego, żadnych faktur. Jak to rozliczyć, notą czy fakturą, ewentualnie jakie stawki VAT?
 15. Sprzedaż na rzecz kontrahenta krajowego – usługa transportowa spełniająca warunki do stawki NP. W jakim miejscu należy wykazać tę transakcję w JPK? Czy sprzedaż opodatkowana poza terytorium kraju – tam, gdzie taka sprzedaż jest wykazywane względem kontrahenta zagranicznego?
 16. Dostawa na terenie Polski w EUR, kontrahent zagraniczny chciałby otrzymać fakturę zbiorczą na dostawy z 31.08.2023 r. i września 2023 r. Umówiłam się na fakturę na koniec sierpnia i zbiorczą we wrześniu – czy to byłoby możliwe rozwiązanie?
 17. Ulga na złe długi – dłużnik. Czy mam obowiązek wykazania zmniejszenia o VAT naliczony nawet w sytuacji, gdy ten VAT był nieodliczany? Np. usługa gastronomiczna, czy hotelowa.
 18. Leasing operacyjny, auto do 3,5 ton. Czy wartość pojazdu na potrzeby CIT to wartość netto, określona w umowie jako cena/wartość netto, powiększona o 50% nieodliczonego VAT, czy też wartość tę należy ustalić w oparciu o harmonogram spłat, uwzględniając ewentualne inne wpłaty?
 19. Czy wysyłać do kontrahenta korektę WDT z korektą kursu waluty, czy uznać to jako dokument wewnętrzny? Dla zagranicznego nabywcy jest to bez znaczenia, kwota eur bez zmian.
 20. Korekta zbiorcza nabycia UE, faktura otrzymana IX/2023 z datą maj 2023. Korekta dotyczy 3 nabyć z 2022 r. To był zwrot towaru w maju. Rozumiem, że muszę zrobić korektę JPK i UE do maja? Wycena po kursie z dnia poprzedzającego wystawienie faktury korekty?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: