KSeF 2024 (08.09.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 08.09.2023 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:30 Szkolenie online
 • 12:30-13:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. KSEF – istota i cele nadania systemowi charakteru obligatoryjnego
 2. Obecny stan prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej obowiązkowy KSEF
 3. Planowany termin wejście w życie obowiązkowego KSEF
  • dla podatników VAT czynnych
  • dla podatników VAT zwolnionych
 4. Katalog podmiotów nieobowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSEF
 5. Szczegółowe kwestie dotyczące stosowania obowiązkowego KSEF – w tym m.in.:
  • oznaczanie faktury ustrukturyzowanej kodem umożliwiającym dostęp do niej w ramach KSEF
  • dostęp „anonimowy” do faktury ustrukturyzowanej w KSEF
  • warunki dla uznania faktury wystawionej w ramach Platformy Elektronicznego za fakturę ustrukturyzowaną wystawioną w KSEF
 6. Sposób postępowania podatnika w okresie awarii KSEF ogłoszonej przez Ministra Finansów
 7. Sposób postępowania podatnika w okresie niedostępności KSEF ogłoszonej przez Ministra Finansów oraz gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria Krajowego Systemu e-Faktur
 8. Zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę/usługodawcę:
  • faktura korygująca w postaci faktury ustrukturyzowanej
  • faktura korygująca w postaci innej niż faktura ustrukturyzowana
 9. Zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez nabywcę/usługobiorcę:
  • faktura korygująca w postaci faktury ustrukturyzowanej
  • faktura korygująca w postaci innej niż faktura ustrukturyzowana
 10. Nowe przepisy dotyczące oznaczania płatności za faktury
 11. Okres przejściowy (do 31 grudnia 2024 r.) dla wybranych zagadnień w kontekście obowiązkowego KSEF – m.in.:
  • podatnicy VAT zwolnieni
  • faktury uproszczone
  • faktury wystawiane poprzez kasę fiskalną
 12. Kary pieniężne związane z naruszeniem obowiązków dotyczących wystawiania faktur ustrukturyzowanych oraz stosowania KSEF
 13. Pozostałe planowane zmiany:
  • modyfikacje zasad przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej
  • skrócenie standardowego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym
  • modyfikacje w zakresie wystawiania faktur zaliczkowych, faktur elektronicznych, faktur papierowych i faktur korygujących; faktur VAT RR
  • likwidacja not korygujących
  • sposób postępowania w razie zgubienia bądź zniszczenia faktury ustrukturyzowanej, faktury elektronicznej i faktury papierowej
  • KSEF a zapewnienie autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury ustrukturyzowanej
  • faktura ustrukturyzowana a mechanizm podzielonej płatności
  • przechowywanie faktur w kontekście upływu dziesięcioletniego terminu ich archiwizacji w KSEF
  • udostępnianie faktur ustrukturyzowanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz innych organów władzy publicznej
 14. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: