Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (21.09.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 21.09.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Czy przy sprzedaży eksportowej można korzystać z jednego kursu dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, czy trzeba do rejestru VAT/JPK wziąć pod uwagę wydruk z procedury dopuszczonej do obrotu wg zgłoszenia celnego, gdzie jest wykazana podstawa VAT?
 2. Sprzedaż towaru wraz z usługą ze stawką zwolnioną na rzecz podatnika zwolnionego SK? Czy traktujemy to jako usługę kompleksową i nie wliczamy do limitu zwolnienia 200 tys. zł? Czy faktura powinna być wystawiona jako usługa, czy wyodrębnione WDT i usługa?
 3. Czy należy nabijać na kasę fiskalną sprzedaż eksportową poza UE na rzecz osób fizycznych towarów używanych – kolekcjonerskich (zegarki)?
 4. Czy podatnik, korzystając ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT (wystawia rachunki) i wykonując usługi dla firmy niemieckiej, musi się zarejestrować do VAT/VAT UE?
 5. Wykup samochodu z leasingu w spółce na CIT estońskim: Czy w miesiącu wykupu auta z leasingu 50% całego poniesionego wydatku na zakup samochodu stanowi ukryty zysk, czy można ten samochód przyjąć na środki trwałe i wtedy ukrytym zyskiem będzie 50% miesięcznego odpisu amortyzacyjnego?
 6. Czy przy usługach transportu (przewozu osób) stosujemy jakiś kod GTU?
 7. Czy jeżeli firma nie została jeszcze zarejestrowana do VAT (jest w trakcie), a wystawiła już fakturę sprzedaży z naliczonym podatkiem VAT, to czy może ten podatek wykazać w deklaracji VAT-7 (JPK), czy w innej?
 8. Czy wykonanie usługi na rzecz podatnika z UE (sprzedaż domeny) wykazujemy w VAT-UE?
 9. Czy wystawiając fakturę za usługę instalacji centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym o powierzchni do 150 m2, można wyszczególnić materiały i osobno usługę? Czy wówczas przysługuje 8% stawka VAT na materiały?
 10. JDG została w dniu 01.01.2023 r. przekształcona w sp. z o.o. Odprowadza CIT estoński. Właściciel z poprzedniej JDG otrzymał wezwanie do zapłaty kosztów sądowych z tytułu przegranego procesu. Czy koszty przegranej sprawy opłacane obecnie przez sp. z o.o. można zaliczyć do KUP?
 11. Spółka z o.o. będzie wykonywać montaż paneli PV na terenie Niemiec i dla niemieckiego kontrahenta. Jaki VAT? 0%, reverse charge, czy nalicza VAT 19% niemiecki?
 12. Spółka komandytowa została zlikwidowana w KRS na podstawie uchwały w trybie uproszczonym w dniu 14.09.2023 r. Jakie są terminy do złożenia CIT-8 i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 14.09.2023 r.
 13. Czy od pożyczki udzielonej podmiotowi niepowiązanemu należy naliczać minimalne odsetki od pożyczki? Czy są jedynie ograniczenia do odsetek maksymalnych? Chodzi o umowę pożyczki między spółkami, które nie są podmiotami powiązanymi.
 14. Czy w remanencie likwidacyjnym do VAT wykazujemy towar handlowy zakupiony na fakturę VAT marża?
 15. Wystawienie faktury za najem w dniu 01.09.2023 r. – czy jeżeli czynsz jest miesięcy (co miesiąc fakturowany), to data sprzedaży powinna być 01.09.2023 r., czy 30.09.2023 r.?
 16. Czy rejestracji firmy z o.o. do Krajowego Systemu e-Faktur (wysyłając wypełniony formularz ZAW-FA), może dokonać osoba posiadająca pełnomocnictwo ogólne w KAS, czy musi być to prokurent firmy?
 17. JDG prowadzi działalność w Polsce tylko na rzecz klientów (firm) z Norwegii. Czy ma obowiązek rejestracji do VAT?
 18. Faktura WNT w walucie EUR wystawiona 04.09.2023 r., data dostawy towaru 31.08.2023 r. Jaki przyjąć kurs do podatku VAT, podatku dochodowego i do rozrachunków?
 19. Kontrahent zagraniczny chce jedną zbiorczą fakturę za dostawy z września (dostawy na terenie Polski). Sprzedaż jest w EUR, VAT w PLN. Czy na fakturze zbiorczej musi być data każdej dostawy i przelicznik VAT po kursie z dnia poprzedzającego dostawę? Program nie potrafi wystawić takiej faktury.
 20. Apartament zakupiony w 2021 r. na najem prywatny, czynny podatnik VAT , odliczony VAT naliczony przy zakupie. Jaka stawka VAT w momencie sprzedaży w 2023 roku dla osoby fizycznej lub dla czynnego podatnika VAT?
 21. VAT/CIT – zakup usługi zwiedzania / kręgle itd. z kontrahentami (reprezentacja) Czy odliczamy VAT, skoro nie są to usługi gastronomiczne / hotelowe?
 22. Jak wykazać VAT od sprzedawcy z Czech za usługę przelotu Wrocław-Warszawa (nabywca z PL)? Na fakturze jest wykazana stawka 0%.
 23. VAT/CIT – od usług gastronomicznych i hotelowych nie odliczamy VAT, jest on kosztem – czy zawsze? Czy jeżeli netto jest NKUP (koszt zakwalifikowany jako reprezentacja), to VAT jest mimo wszystko KUP?
 24. Spółka jawna bierze kredyt, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość powiązanej spółki z o.o. W związku z kredytem mamy w sp. z o.o. koszty: polisę na nieruchomość i opłatę za wpis do hipoteki. Spółka z o.o. obciąża spółkę jawną kosztami. Czy będą one KUP w spółce jawnej?
 25. Czy w dokumentacji cent transferowych i TPR-C należy wykazać kwoty według ujęcia podatkowego, czy bilansowego?
 26. Przyjęcie zapłaty za usługi czynszowe miesięcznie ok. 3 tys. zł, umowa na czas nieokreślony (czyli cała umowa powyżej 15 tys. zł) – czy nadal sprzedającemu nic nie grozi (czy dotyczy to tylko towarów)?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: