CSR, reklama, sprzedaż premiowa, sponsoring, reprezentacja (CIT+PIT+VAT) (26.07.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 26.07.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: VAT CIT PIT
 1. Podstawowe pojęcia
  1. CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu
   1. próba zdefiniowania CSR
   2. działania CSR na przykładach zaczerpniętych z obrotu gospodarczego
  2. Reklama
  3. Sprzedaż premiowa
  4. Sponsoring
  5. Reprezentacja
 2. Podatek VAT
  1. Działanie w charakterze podatnika VAT (działalność charytatywna vs działalność gospodarcza)
  2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego względem CSR, reklamy, sprzedaży premiowej, sponsoringu, reprezentacji – ocena związku z działalnością gospodarczą (opodatkowaną)
  3. Nieodpłatne przekazanie towarów w kontekście CSR, reklamy, sprzedaży premiowej, sponsoringu, reprezentacji
   1. cele działalności gospodarczej vs cele niezwiązane z działalnością gospodarczą
   2. wyjątki dotyczące próbek, prezentów o małej wartości oraz towarów o charakterze niekonsumpcyjnym
  4. Nieodpłatne świadczenie usług w kontekście CSR, reklamy, sprzedaży premiowej, sponsoringu, reprezentacji:
   1. nieodpłatne użycie towaru
   2. nieodpłatne świadczenie usługi z uwzględnieniem wykładni unijnej
  5. „Technikalia” wykazywania dla celów podatku VAT nieodpłatnych świadczeń (obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, wysokość opodatkowania)
  6. Barter oraz wspólne przedsięwzięcie gospodarcze a podatek VAT
 3. Podatek CIT/PIT
  1. Koszty uzyskania przychodów z tytułu zakupu usług promocyjnych/reklamowych/marketingowych/CSR
  2. Usługi reklamowe nabywane od zagranicznych przedsiębiorców a podatek u źródła (WHT)
  3. Jak dobrze dla celów podatkowych napisać umowę sponsoringową
  4. Kiedy wydatki mają reprezentacyjny charakter?
  5. Wydatki z tytułu sprzedaży premiowej a CIT
  6. Rozliczanie akcji marketingowych w PIT:
   1. Konkursy
   2. Sprzedaż premiowa
   3. Świadczenia związane z reprezentacją i reklamą
   4. PIT-11 przekazywany wraz z prezentem
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: