Podatki w branży budowlanej – CIT+PIT+VAT (26.09.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 75,00 zł netto (92,25 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 26.09.2023 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT
 1. Podatek CIT i PIT
  1. Moment rozpoznania przychodu z tytułu świadczenia usług budowlanych, budowlano-montażowych i ze sprzedaży nieruchomości
  2. Zasady korygowania przychodów w branży budowlanej
  3. Koszty uzyskania przychodów w branży budowlanej
   1. Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów w branży budowlanej
   2. Bezpośrednie koszty uzyskania przychodów – jakie są różnice pomiędzy ujęciem podatkowym a rachunkowym?
   3. Problematyka wybranych wydatków
    1. Koszty wykonania zastępczego 
    2. Kary umowne i odszkodowania
    3. Koszty gwarancji
    4. Koszty finansowania dłużnego
    5. Koszty finansowania dłużnego
  4. Transakcje z podmiotami powiązanymi – obowiązki z zakresu dokumentacji cen transferowych
 2. Podatek VAT 
  1. Usługi budowlane/budowlano-montażowe – uwagi wstępne w kontekście istoty i kwalifikacji usług
  2. Miejsce świadczenia usług (miejsce opodatkowania VAT) budowlanych/budowlano-montażowych
  3.  Ustalanie podstawy opodatkowania przy usługach budowlanych/budowlano-montażowych
  4. Stawki podatku VAT stosowane w branży budowlanej
  5. Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych/budowlano-montażowych świadczonych na rzecz:
   1. nabywcy będącego podatnikiem VAT
   2. nabywcy niebędącego podatnikiem (VAT)
  6. Terminy wystawiania faktur dla usług budowlanych/budowlano-montażowych świadczonych na rzecz: 
   1. nabywcy będącego podatnikiem VAT
   2. nabywcy niebędącego podatnikiem (VAT)
  7. Usługi budowlane/budowlano-montażowe a kasa fiskalna
  8. Dodatkowe uwagi związane z transgranicznym świadczeniem usług budowlanych/budowlano-montażowych
   1. przemieszczenie towarów (np. materiałów budowlanych) z Polski do innego państwa UE celem wykonania przy ich wykorzystaniu usługi budowlanej/budowlano-montażowej w kontekście wyroku NSA z dnia 2 czerwca 2023 r. (sygn. akt I FSK 832/20)
   2. polski podwykonawca/wykonawca realizujący usługi budowlane/budowlano-montażowe w innym państwie niż Polska a kwestia rozliczenia podatku VAT
 3. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: