Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (27.09.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 27.09.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Pracodawca sfinansował pracownikowi zakup okularów. Faktura na pracodawcę netto + VAT. VAT odliczony. Czy do przychodu pracownikowi liczę od netto, czy od brutto? Czy składki ZUS są obowiązkowe, jeżeli pracownik tych okularów potrzebuje?
 2. Czy towar handlowy wykazany w remanencie likwidacyjnym można sprzedać bez podatku dochodowego dopiero po 6 latach od likwidacji?
 3. Jak traktować wyżywienie pracownika podczas krótkiego wyjazdu służbowego, który jest na tyle krótki, że nawet dieta nie wychodzi. Pracownik zatrzymał się na stacji i kupił sobie obiad, poniekąd w godzinach swojej pracy, ale poza miejscem pracy.
 4. Podatnik (JDG) zmarł. Czy w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa w spadku przez syna, istnieje obowiązek wymiany kasy fiskalnej? Czy sprzedaż kontynuowana na tej samej kasie?
 5. Podatnik kupuje jacht, który będzie środkiem trwałym w firmie. Kwota netto 250.000,00 zł. Chce skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Czy zapłacona zaliczka może być kosztem uzyskania przychodów – art. 22 ust. 1s ustawy o PIT?
 6. Co w przypadku, gdy pracownik pojechał na delegację i nie rozlicza swojej delegacji – nie wylicza diety. Czy to na pracodawcy ciąży jej wyliczenie i sporządzanie, tak dla porządku, rozliczenia delegacji?
 7. Biuro turystyczne wystawia fakturę sprzedaży do UE i poza UE dot. prowizji/opłat rezydentów/hoteli tam na miejscu. Z jaką stawką VAT należy je wystawiać?
 8. Czy jest kosztem uzyskania przychodów 1 rata leasingu operacyjnego wynosząca 45% wartości ciągnika siodłowego lub naczepy?
 9. Informatyk, czynny podatnik VAT, planuje świadczyć usługi dla firmy w USA. Jak ma to zgłosić do urzędu skarbowego na VAT-R? Jaką ma wystawić fakturę – czy odwrotne obciążenie?
 10. Jeżeli nie złożyliśmy deklaracji VAT-26 przy sprzedaży samochodu w terminie, co odkryliśmy w tym tygodniu, czy powinniśmy złożyć ją z czynnym żalem, czy już nie składać w ogóle?
 11. Czy sprzedaż towaru do oddziału w Polsce w sytuacji, gdy dostawa do Londynu na DAP, daje prawo do zastosowania stawki 0% jako eksport towaru?
 12. Sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność. Firma nabywająca „wymusiła” sprzedaż z VAT-em. Rozumiem, że wartości netto nie ujmuje w przychodach firmy. Jedynie pokazuję tę operację w JPK-VAT i ten VAT płacę do US?
 13. Czy obecnie nadal trzeba zawiadamiać urząd skarbowy o remanencie likwidacyjnym do PIT i czy należy go ująć przy obliczaniu zaliczki podatku za miesiąc, w którym następuje likwidacja, czy w zeznaniu rocznym?
 14. Czy jeżeli zmieni się kolejność zapisów w rejestrze (renumeracja po wysłaniu JPK), należy wtedy zrobić korektę JPK z nową kolejnością zapisów?
 15. Samochód firmowy ciężarowy od 10 lat w firmie, przy zakupie odliczono VAT. Czy należy go ująć w remanencie likwidacyjnym i odprowadzić VAT, a może lepiej wycofać na cele prywatne przed likwidacją firmy?
 16. Czy MF przewiduje przedmiotowe zwolnienia z kas rejestrujących ze względu na rodzaj wykonywanych czynności? Konkretnie chodzi o symbol PKWiU 49.31 Pozostały transport pasażerski miejski, za który pobierane są ceny ustalone przez gminę.
 17. Import usług, faktura z datą wystawienia 8 września 2023 r., data zakończenia usługi: 18 sierpnia 2023 r. Czy kurs do VAT średni NBP z 17 sierpnia 2023 r. a do CIT z 7 września 2023 r.?
 18. Faktura WNT, data sprzedaży: 15 września 2023 r., data wystawienia faktury: 18 września 2023 r. Jaki kurs do CIT i VAT?
 19. Czy pracodawca może wypłacić wyższą dietę? Co wtedy?
 20. Spółka na estońskim CIT wynajmuje samochody do celów działalności gospodarczej (np. do użytku dla przedstawicieli handlowych). Czy koszty wynajmów i inne koszty związane z samochodami (serwisy, artykuły samochodowe, paliwo) spółka powinna opodatkowywać? Czy tylko te, które używane są przez zarząd spółki?
 21. Delegacja krajowa i samotny obiad pracownika w jej trakcie. Jak zmienić charakter posiłku, aby móc wrzucić wydatek w koszty uzyskania przychodów? Czy też dieta po prostu ma wystarczyć? Czy posiłki opłacone kartą firmową trzeba uwzględnić pracownikowi do opodatkowania jego PIT?
 22. W 13 września 2023 r. spółka podpisała umowę najmu lokalu (kolejny oddział). W dniu 25 września 2023 r. spółka rozpocznie sprzedaż towarów w tym lokalu. Z jaka datą zgłosić NIP-8?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: