Zamknięcie 2023 roku w PKPiR i ryczałcie (28.11.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 28.11.2023 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: PIT Ryczałt
 1. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  1. Sprawdzenie kompletności dokumentacji i ujęcia wszystkich operacji dotyczących 2023 r.
  2. Weryfikacja poprawności zapisów operacji gospodarczych (m.in. amortyzacja środków trwałych, wynagrodzenia, składki ZUS pracowników i właścicieli)
  3. Spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów
  4. Niezakończone usługi w spisie z natury
  5. Wycena spisu i wpis do PKPiR na dzień 31.12.2023 r.
  6. Rozliczenie roczne (ustalenie dochodu/straty) działalności gospodarczej (PIT/B)
  7. Sprawdzenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłaconych za miesiące od stycznia do listopada 2023 r.
 2. Ryczałt ewidencjonowany
  1. Sprawdzenie kompletności ujęcia wszystkich dokumentów dotyczących sprzedaży 2023 r.
  2. Sprawdzenie wpisów w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  3. Weryfikacja poprawności odliczeń od przychodu w trakcie roku podatkowego
  4. Ustalenie wysokości ryczałtu rocznego
 3.  Pracownicy/Zleceniobiorcy
  1. Karty wynagrodzeń
  2. PIT-4R – deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (US)
  3. PIT-11 – informacja o przychodach, dochodach i zaliczkach (US i pracownik/zleceniobiorca)
  4. PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (US)
 4. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: