Bilans 2023 – załącznik 1 do UoR (10.01.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 10.01.2024 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: Rachunkowość
 1. Bilans jako podstawa modelu sprawozdania finansowego
 2. Cel sporządzenia bilansu
 3. Założenie kontynuacji działalności jednostki
 4. Składniki majątku jednostki i zasady ich wyceny
  1. aktywa trwałe
  2. aktywa obrotowe
 5. Źródła finansowania majątku jednostki i zasady ich wyceny
  1. kapitał własny
  2. rezerwy i zobowiązania
 6. Prezentacja składników aktywów i pasywów w bilansie
 7. Dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji bilansu
 8. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: