Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia – 2023 (05.02.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 05.02.2024 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: Rachunkowość
 1. Wymogi ustawowe przygotowania Wprowadzenia oraz Dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego
 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
  1. Dane identyfikacyjne podmiotu
  2. Czas trwania działalności jednostki
  3. Założenie kontynuacji działalności
  4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
  5. Zasady wyceny aktywów i pasywów
  6. Wybór sposobu ustalenia wyniku finansowego
 3. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
  1. do Bilansu
  2. do Rachunku zysków i strat
  3. do przyjętych kursów walut dla pozycji sprawozdania wyrażonych w walutach obcych
  4. do struktury środków pieniężnych
  5. Pozostałe informacje
  6. Błędy i korekty z lat ubiegłych
  7. Przedsięwzięcia wspólne i transakcje z jednostkami powiązanymi powiązane
  8. Informacje na temat połączenia jednostek
  9. Niepewność kontynuacji działalności
  10. Inne istotne informacje wpływające na sytuację finansową i majątkową jednostki oraz wynik finansowy
 4. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: