Zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych za 2023 rok (27.02.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 27.02.2024 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: bilansowe
 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  1. podstawy prawne
  2. kapitał własny
  3. kapitał podstawowy
  4. kapitał zapasowy
  5. kapitał z aktualizacji wyceny
  6. kapitał rezerwowy
  7. wynik zysk strata z lat ubiegłych
  8. wynik netto
 2. Rachunek przepływów pieniężnych
  1. podstawy prawne
  2. metoda bezpośrednia/metoda pośrednia
  3. przepływy pieniężne i ich prezentacja
  4. przepływy z działalności operacyjnej
  5. przepływy z działalności inwestycyjnej
  6. przepływy z działalności finansowej
 3. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: