Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT (04.10.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 04.10.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT

Prowadzący – doradca podatkowy Paweł Łabno – odpowiada na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT.

 1. Spółka otrzymała fakturę za udział w konferencji. Dzień przed konferencją zrezygnowała z uczestnictwa. Ze względu na późną rezygnację organizator skorygował fakturę w 50%. Czy od pozostałej kwoty faktury pierwotnej można odliczyć VAT. Czy będzie ona stanowić NKUP czy KUP?
 2. Refaktura spotkania biznesowego na firmę zagraniczną. Czy VAT 23%, jeżeli mamy fakturę za organizację spotkania od hotelu. Kiedy wykazać to w JPK? Czy gdy mamy kilka faktur od różnych podmiotów do refaktury za 1 spotkanie, zmienia to stawkę VAT?
 3. Sp. z o.o. zawarła umowę z firmą z Kanady na usługę przechowywanie bagażu dla turystów w swojej siedzibie. Otrzymuje co miesiąc przelew za tę usługę. Czy faktura powinna być wystawiona ze stawką 23%, bo usługa jest w Polsce, czy zwolniona, bo to depozyt, czy NP, bo odbiorcą jest firma z Kanady?
 4. Jak prawidłowo wystawić fakturę i ująć w JPK? Przedpłata na dostawę towarów np. 200 zł w dniu 10 IX i kolejna przedpłata 300 zł w dniu 12 IX. Wydanie towarów i wystawienie faktury w dniu 15 IX na 1000 zł. Jaki jest moment obowiązku VAT i jak to wykazać w JPK?
 5. Czy od zakupu kart multisport można odliczyć VAT w spółce i czy przy częściowo odpłatnym przekazaniu tych kart dla pracownika trzeba naliczyć VAT należny?
 6. Czy finansując posiłki dla pracowników jako dodatkowy benefit pozapłacowy, możemy odliczyć VAT od zakupu takich posiłków/ bonów/ talonów? Czy jeżeli np. część benefitu jest finansowana przez pracownika, to musimy naliczyć podatek VAT?
 7. Spółka zagraniczna wystawia faktury korekty sprzedaży do zera i wystawia ponownie fakturę. Tłumaczy, że system tylko na to pozwala. Jak rozliczyć do VAT? Brak potwierdzenia uzgodnienia. Tak postępuje także, gdy ktoś wystąpi o duplikat lub zgłosi jakąkolwiek nieprawidłowość w fakturze. Jest to sprzedaż także z naliczonym podatek VAT.
 8. Wysłałam JPK VAT za 08/2023 bez uwzględnienia faktury o dużej wartości. W pierwotnej deklaracji była nadwyżka do przeniesienia, po korekcie również – czy mogą być z tego tytułu jeszcze  jakieś konsekwencje karno-skarbowe?
 9. Chcielibyśmy sprzedać/oddać pracownikom farby po terminie ważności. Dając do utylizacji, poniesiemy koszty tej utylizacji. Jak wycenić wartość takiej farby na potrzeby VAT. Czy trzeba wystawić fakturę, czy wystarczy dokument wewnętrzny z odprowadzonym VAT?
 10. WNT faktura, zapłata we wrześniu, towar nie dotarł jeszcze w październiku. Czy należy wykazać VAT należny i naliczony we wrześniu?
 11. Czy sprzedając dla firmy z Węgier, która nie ma rejestracji do VAT-UE, sprzedajemy jako OSS w jego stawce, czy 23% i traktujemy jako sprzedaż polską? Jesteśmy zarejestrowani do OSS.
 12. Czy wynagrodzenie wspólnika podlega pod podatek VAT?
 13. Spółka oferuje budżet szkoleniowy pracownikom, szkolenie pracownika jest udokumentowane fakturą wystawioną na pracownika. Jest to faktura zagraniczna. Czy spółka powinna rozliczyć import usług?
 14. Spółka oferuje usługi serwisowe. Data usługi serwisowej zgodnie z umową to: 28.08.2023-29.09.2024. Data wystawienia faktury: 04.09.2023, data zapłaty: 04.10.2023. Jak należy rozliczyć usługę serwisową?
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: