KSeF 2024 – omówienie nowelizacji (06.10.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 06.10.2023 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:30 Szkolenie online
 • 12:30-13:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. KSeF – istota i cele nadania systemowi charakteru obligatoryjnego
 2. Termin wejście w życie obowiązkowego KSeF 
  1. dla podatników VAT czynnych
  2. dla podatników VAT zwolnionych
 3. Katalog podmiotów nieobowiązanych do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF
 4. Szczegółowe kwestie dotyczące stosowania obowiązkowego KSeF – w tym m.in.: 
  1. oznaczanie faktury ustrukturyzowanej kodem umożliwiającym dostęp do niej w ramach KSeF
  2. dostęp „anonimowy” do faktury ustrukturyzowanej w KSeF
  3. warunki dla uznania faktury wystawionej w ramach Platformy Elektronicznego za fakturę ustrukturyzowaną wystawioną w KSeF 
 5. Sposób postępowania podatnika w:
  1. okresie awarii KSeF ogłoszonej przez Ministra Finansów
  2. okresie niedostępności KSeF ogłoszonej przez Ministra Finansów
  3. przypadku gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria KSeF
 6. Zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę/usługodawcę: 
  1. faktura korygująca w postaci faktury ustrukturyzowanej;
  2. faktura korygująca w postaci innej niż faktura ustrukturyzowana;
 7. Zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez nabywcę/usługobiorcę: 
  1. faktura korygująca w postaci faktury ustrukturyzowanej;
  2. faktura korygująca w postaci innej niż faktura ustrukturyzowana
 8. Nowe przepisy dotyczące oznaczania płatności za faktury
 9. Okres przejściowy (do 31 grudnia 2024 r.) dla wybranych zagadnień w kontekście obowiązkowego KSeF – m.in.:
  1. podatnicy VAT zwolnieni;
  2. faktury uproszczone;
  3. faktury wystawiane poprzez kasę fiskalną;
 10. Kary pieniężne związane z naruszeniem obowiązków dotyczących wystawiania faktur ustrukturyzowanych oraz stosowania KSeF
 11. Pozostałe zmiany: 
  1. modyfikacje zasad przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej
  2. skrócenie standardowego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym
  3. modyfikacje w zakresie wystawiania faktur zaliczkowych, faktur elektronicznych, faktur papierowych i faktur korygujących; faktur VAT RR
  4. likwidacja not korygujących
  5. sposób postępowania w razie zgubienia bądź zniszczenia faktury ustrukturyzowanej, faktury elektronicznej i faktury papierowej
  6. faktura ustrukturyzowana a mechanizm podzielonej płatności
  7.  przechowywanie faktur w kontekście upływu dziesięcioletniego terminu ich archiwizacji w KSeF
  8. udostępnianie faktur ustrukturyzowanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz innych organów władzy publicznej 
 12. Najnowsze informacje i doniesienia medialne dot. KSeF
 13.  Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: