Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (11.10.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 11.10.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Faktura za usługę przewodnika w Niemczech (zwiedzanie miasta) – czy rozpoznanie importu usług w dacie sprzedaży?
 2. Nasza faktura sprzedaży niezapłacona w ciągu 90 dni (mija w 08/23), w 08/23 podpisana ugoda, że całość plus odsetki kontrahent zapłaci do końca 09/23 +10 dni. Kiedy możemy skorzystać z ulgi na złe długi w VAT – czy w 08/23 poprzez korektę JPK, czy w 10/23, czy 10/23+90 dni?
 3. Notariusz wystawia faktury z usługami podlegającymi VAT, a na dole faktury dołącza informację o opłatach sądowych, PCC itp. W kwocie należności wykazuje usługę VAT + kwotę opłat. Czy taka faktura jest poprawnie wystawiona?
 4. Podniesienie kapitału podstawowego spółki z o.o. z uzyskanego zysku z 2022 roku. Czy podatek należy zapłacić do US w dacie podpisania aktu notarialnego, czy z chwilą wpisu do KRS?
 5. Korekta faktury sprzedaży in plus. Przyczyna korekty: waloryzacja ceny wg wskaźnika ogłoszonego przez GUS w 01/23. Aneks do umowy dot. zmiany ceny z 09.09.2023 z zapisem, że ceny korygowane będą od lipca 2023 r. Faktury korygujące wystawione 29.09.2023. Czy w JPK należy ująć faktury korekty we wrześniu, czy należy moment podatkowy cofnąć do lipca i sierpnia?
 6. Z jakiego aktu prawnego wynika obowiązek posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o MDR?
 7. Czy jeśli firma nie podlega raportowaniu ze względu na nieprzekroczenie limitu 10 mln EURO, to musi posiadać taką procedurę?
 8. Leasing, JDG, rata wykupowa nie została ujęta w KPiR podatnika, nie odliczono VAT i nie ujęto na środkach trwałych. Czy sprzedaż samochodu poza działalnościom rodzi obowiązki zapłaty VAT i PIT?
 9. Podatnik VAT kupił auto osobowe w Anglii. Otrzymał fakturę z VAT. W Polsce złożył VAT-23 (WNT) i opłacił podatek VAT. Czy należy wykazać WNT, jeżeli Anglia nie jest w UE? Czy VAT zapłacony w Polsce można odliczyć w 50% (cel mieszany)?
 10. Czy przedawnieniu ulegnie niezłożenie  dokumentacji TPR? Jaki okres?
 11. 2 faktury zaliczkowe do wpłat w euro w I 2023 r. Kolejna wpłata  we IX 2023. Sprzedaż finalna towaru IX 2023. Czy wystawiam kolejną zaliczkę we wrześniu, a następnie końcową i rozliczam wszystkie zaliczki, czy już wpłatę z września nie dokumentuję zaliczką, a zaliczam jako częściową wpłatę w fakturze końcowej?
 12. Obowiązek raportowania MDR obejmuje firmy, które osiągnęły przychód/koszty/aktywa 10 mln EUR. Proszę o potwierdzenie, czy przychód i koszty bierzemy z RZiS – wszystkie poziomy, a aktywa z bilansu i które z nich wcześniej przekroczy ten limit? Skąd to wynika? Jaka podstawa prawna?
 13. Firma budowlana świadczy usługi w Niemczech, faktura wystawiona w walucie euro, przelew na konto walutowe (euro). Czy jest obowiązek wykazania różnicy kursowej i jak to wyliczyć?
 14. Czy jeśli na fakturze jest  „usługa gastronomiczna”, a w opisie na dole tylko posiłki regeneracyjne, to czy można zaliczyć do KUP?
 15. Firma irlandzka sprzedaje firmie polskiej (transport międzynarodowy towarów z Wielkiej Brytanii do Polski) na prom z miasta w Wielkiej Brytanii do Holandii. Jak księgować taką fakturę w JPK? Jako import usług spoza UE?
 16. CIT estoński – czy faktura korygująca na minus do wydatku ujętego pierwotnie jako ukryty zysk pomniejsza ukryte zyski w miesiącu otrzymania korekty?
 17. Refaktura usługi transportowej,  na fakturze kilka transportów – data faktury 10.10, sprzedaży 06.10. Transport refakturowany – data załadunku 29.09, data dostarczenia 03.10. Jaka data sprzedaży na refakturze?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: