Czynności podlegające i niepodlegające VAT (17.10.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 17.10.2023 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Czynności podlegające ustawie o VAT
  1. Katalog podstawowych czynności podlegających ustawie o VAT: 
   1. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
   2. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
   3. eksport towarów
   4. import towarów na terytorium kraju
   5. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
   6.  wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
   7. „eksport” usług
   8. import usług
   9. dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
  2. Likwidacja/zaprzestanie działalności a podatek VAT
  3. Czynności nieodpłatne – kiedy podlegają ustawie o VAT?
   1. nieodpłatne przekazanie towarów
   2. nieodpłatne świadczenie usług
  4.  Brak zachowania wymogów wynikających z innych przepisów prawa a wpływ na podleganie danej czynności pod zakres ustawy o VAT
  5. Ustawa o VAT a:
   1. kary/odszkodowania
   2. „trudne” wierzytelności
   3. nakłady
   4. zobowiązanie do niepodejmowania określonych czynności albo tolerowania czynności lub sytuacji
   5. konsorcjum
   6. czynności między małżonkami
 2. Czynności niepodlegające ustawie o VAT
  1. zbycie przedsiębiorstwa
  2. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), w tym kwestia tzw. nieruchomości komercyjnych
  3. czynności niemogące stanowić przedmiotu prawnie skutecznej umowy
  4. czynności niepodlegające ustawie o VAT z uwagi na miejsce ich świadczenia przypadające poza terytorium Polski
  5. prezenty o małej wartości
  6. próbki
  7. towary niemające charakteru konsumpcyjnego
 3. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: