Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (19.10.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 19.10.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. JDG we własnym lokalu o statusie użytkowym, lokal znajduje się w kamienicy z lokalami mieszkalnymi. Czy można kontynuować amortyzację?
 2. Pytanie dot. straty – co jeżeli to odliczenie 200 tys. zł stanowił pełne odliczenie od dochodu w roku 2022, ale mimo wszystko siłą rzeczy strata nie została jeszcze wykorzystana. Jak zatem wykorzystywać pozostałą część straty 1,8 mln w latach następnych?
 3. Spółka leasinguje samochód osobowy tylko pod wynajem.Najemca rozbił auto, naprawa z ubezpieczenia. Najem w międzyczasie wygasł. Czy spółka może odliczyć 100 % VAT od faktury poszkodowej? Co z VAT z faktury za paliwo i autostradę – dojazd z serwisu do spółki?
 4. Czy odszkodowanie (postępowanie sądowe wobec członków zarządu) dla spółki jawnej otrzymane od członków zarządu sp. z o.o. z tytułu niezapłaconych wierzytelności stanowi przychód spółki jawnej?
 5. Mamy grunt na terenie SSE, nie korzystamy ze zwolnień. Jesteśmy obciążani fakturę za administrowanie strefy. W tym roku rozpoczęliśmy budowę hali magazynowej. Czy takie koszty powinny obciążać budowę środka trwałego?
 6. Jaki przychód stanowi i jak opodatkować nagrodę pieniężną za upowszechnianie dorobku kultury –  przyznawaną przez zarząd, ale bez ogłaszania konkursu, zarząd dokonuje wyboru osoby. Czy jest to przychód z innych źródeł w rozumieniu umowy z Belgią (WHT – art. 21 mówi, że część może być opodatkowana w Polsce.
 7. Kasa fiskalna – podatnik wykonuje usługi budowlane na rzecz osoby fizycznej, płatność przelewem, obrót przekroczony powyżej 20 tys. zł. We wrześniu 2023 r. wystawił fakturę, płatność gotówką. Czy powstanie obowiązek zakupu kasy fiskalnej?
 8. Czy gwarancję bankową obejmującą np. 18 miesięcy, która dotyczy danej, konkretnie wykonanej usługi, można zaliczyć w koszty jednorazowo czy należy jednak rozliczać MRK?
 9. Firma świadczy usługi turystyczne (procedura marży). Klienci płacą za wyświadczone usługi na dwa sposoby:  (1) Zapłata bezpośrednio pośrednikowi. Podatnik otrzymuje fakturę od pośrednika za prowizję i otrzymuje pobrane od klientów środki po skompensowaniu ich z prowizją. Mamy zestawienie z numerem rezerwacji. (2) Klienci płacą podatnikowi przy użyciu platformy Stripe. Czy w obu przypadkach podatnik może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli prowadzi stosowną ewidencję?
 10. Czy sprzedaż (leków  w aptece) dla gminy traktować jak sprzedaż dla firmy, tzn. nie ewidencjonować na kasie fiskalnej, tylko wystawić fakturę?  Nabywcą jest gmina, a odbiorcą np. szkoła podstawowa.
 11. Kontrahent z Francji zarejestrowany w Polsce do VAT zapłacił w EUR za faktury wystawione z MPP (dostawy w Polsce). Czy po naszej stronie mogą być jakieś konsekwencje z US? VAT należny zadeklarowany w deklaracjach.
 12. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy zadatku na sprzedaż nieruchomości w postaci działki. Faktura wystawiona we wrześniu, natomiast zapłacona w październiku.
 13. Usługa budowlana wykonana i oddana protokołem odbioru we wrześniu, a faktura wystawiona 6 października. Czy księgujemy przychód do września, a VAT do października?
 14. Czy tzw. "Player Manager" może prowadzić działalność zwolnioną z VAT?  Osoba pracująca przy organizacji zawodów e-sportowych, której zadaniem będzie zajmowanie się zawodnikami, tj. będzie ich pierwszym kontaktem ze strony organizacji, pilnującym ich schedule'u, podającym niezbędne informacje.
 15. Strata podatkowa za 2020 r. (2 mln zł), po raz pierwszy częściowo odliczona w CIT-8 za 2022 r. w wysokości 200 tys. zł (<50% straty). Czy w 2023 r. można odliczyć pozostałą części 1,8 mln zł, korzystając z drugiego sposobu, tj. limity jednorazowego odliczenia 5 mln zł w jednym z pierwszych 5 lat? 2023 rok jest drugim rokiem odliczenia tej straty.
 16. Gminny Ośrodek Kultury zwolniony podmiotowo z VAT wystawia rachunki za wynajem sali. Kiedy będzie obowiązywał KSeF?
 17. Czy w KSeF podajemy datę sprzedaży?
 18. Firmie informatycznej (JDG) wpłacono zaliczkę na zakup nieruchomości z zamiarem jej odsprzedaży z zyskiem. Przed wybudowaniem zostanie dokonana sprzedaż – cesja umowy deweloperskiej, a więc brak faktury końcowej do zaliczki. Czy i kiedy zaliczka może zostać zaliczona do KUP? Na bieżąco czy w momencie cesji?
 19. Fundusz socjalny – czy od wszystkich wypłaconych świadczeń z funduszu pobieramy podatek dochodowy?
 20. Spółka polska udzieliła Spółce „matce” (zagranicznej) pożyczki. W związku z likwidacją spółki polskiej podpisano porozumienie o zwolnieniu z długu poprzez jego umorzenie. Czy w zaistniałej sytuacji pożyczkodawca (spółka polska) był zobowiązany do zwiększenia przychodów podatkowych – CIT – o wartość należnych, naliczonych, ale nie zapłaconych odsetek od udzielonej pożyczki?
 21. Zakup karnetu ATA (do czasowego wywozu towarów poza UE). Karnet ważny rok. Czy jest to koszt RMK?
 22. Osoba fizyczna przez Booking i nie tylko wynajmuje okazjonalnie na krótkie okresy mieszkanie. Rozlicza to jako najem prywatny ryczałtem. Jaka powinna być poprawna treść nazwy usługi na rachunkach za wynajem krótkoterminowy – czy usługa noclegu, czy krótkoterminowe zakwaterowanie, czy inna treść?
 23. Spółka jest na CIT estońskim. Leasing operacyjny samochodu osobowego. Samochód jest na środkach trwałych do celów bilansowych jak leasing finansowy. Liczona i księgowana jest amortyzacja. Czy 50% wydatków z wartości brutto z faktury za czynsz (kapitał+odsetki), czy 50% z amortyzacji do CIT-u?
 24. Czy osoby prowadzące działalność nierejestrowaną będą musiały korzystać z KSeF?
 25. Mamy fakturę z zakupową z VAT. Weryfikuję dostawcę na białej liście i jest niewidoczny. Działalność założył 3 dni temu, więc zapewne przez to nie ma go w wykazie. Co teraz? Musimy zapłacić mu za fakturę. Czy wymagać od niego potwierdzeń?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: