MDR w działalności biegłego rewidenta – obowiązki informacyjne i sprawozdawcze (07.11.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 07.11.2023 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
 1. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – wpływ na raportowanie schematów podatkowych
 2. Jak rozumieć definicję schematów podatkowych?
 3. Kiedy mamy do czynienia z uzgodnieniem dla celów MDR?
 4. Cechy uzgodnienia skutkujące uznaniem go za schemat podatkowy:
  1. Ogólna cecha rozpoznawcza i kryterium głównej korzyści
  2. Szczególna cecha rozpoznawcza
  3. Inna szczególna cecha rozpoznawcza
 5. Przypadki praktyczne raportowanych schematów podatkowych, m.in.:
  1. czy leasing może być schematem podatkowym?
  2. transakcje z podmiotami powiązanymi
  3. uwaga na zwolnienia dywidendowe
  4. podatek odroczony a MDR
 6. Sytuacje, w których nie powstaje obowiązek zaraportowania schematu podatkowego
 7. Terminy raportowania MDR
 8. Kto jest zobowiązany do raportowania schematów podatkowych
  1. Promotor
  2. Korzystający
  3. Wspomagający
 9. Jaki status w MDR posiada biegły rewident?
 10. Deklaracje MDR:
  1. MDR-1
  2. MDR-2
  3. MDR-3
  4. MDR-4
 11. Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 12. Sankcje za nieraportowanie MDR
 13. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: