Obowiązek podatkowy w VAT (02.11.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 02.11.2023 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego: 
  1. dostawa towarów:
   1. prawo do rozporządzania towarem jak właściciel – pojęcie „władztwa ekonomicznego”
   2. moment dokonania dostawy towarów
   3. moment dostawy towarów a przeniesienie prawa własności
   4. moment dostawy towarów a zastrzeżenie prawa własności (np. do czasu zapłaty 100% ceny)
   5. moment dostawy towarów a protokół zdawczo- odbiorczy (itp.)
   6. moment przeniesienia „władztwa ekonomicznego” a stosowane w obrocie gospodarczym reguły handlowe (INCOTERMS)
  2. świadczenie usługi:
   1. moment faktycznego wykonania usługi na tle orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych
   2. wykonanie usługi a protokół zdawczo-odbiorczy (w tym stanowisko TSUE zaprezentowane w wyroku C-224/18)
   3. częściowe wykonanie usługi
  3. dostawy towarów i usługi świadczone w sposób ciągły w świetle praktyki orzeczniczej (art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT)
 2. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego – m.in.: 
  1. usługi finansowe i ubezpieczeniowe
  2. dostawa towaru z nakazu organu władzy publicznej
  3. dotacje, subwencje mające bezpośredni wpływ na cenę towaru/usługi
  4. usługi budowlane, budowlano/montażowe świadczone na rzecz innego podatnika
  5. tzw. „media” (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda i ścieki)
  6. najem, dzierżawa
  7. inne wybrane kategorie transakcji, dla których przepisy przewidują odrębne od zasad ogólnych momenty powstania obowiązku podatkowego
 3. Odsprzedaż usług („tzw. refakturowanie) a obowiązek podatkowy
 4. Obowiązek podatkowy przy przedpłatach w obrocie krajowym
 5. Obowiązek podatkowy u małego podatnika rozliczającego podatek VAT według metody kasowej (art. 21 ustawy o VAT)
 6. Obowiązek podatkowy przy transakcjach międzynarodowych:
  1. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  3. import towarów
  4. eksport towarów
  5. eksport i import usług
  6. WSTO
  7. SOTI
 7. Obowiązek podatkowy przy przedpłatach w obrocie międzynarodowym
 8. Obowiązek podatkowy a kwestia:
  1. kradzieży oraz wyłudzenia towaru
  2. niedoboru towarów
 9. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: