Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (03.11.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 03.11.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Czy można bez konsekwencji podatkowych użyczyć żonie pod jej działalność część lokalu wynajmowanego aktualnie pod własną działalność (wspólnota majątkowa i zarządca zezwala na podnajmowanie lokali)?
 2. Proszę o odpowiedź w liczbach – strata za 2021 rok to 2 mln zł, dochód w 2022 r. to 200 tys., zł, odliczono 200 tys. zł straty z 2021 r. w zeznaniu za 2022 r. Mamy rok 2023, dochód 1,5 mln zł – czy mogę odliczyć znowu pozostałą część straty, która została (2 mln zł minus 200 tys. zł), czy tylko 50 procent z tego, co zostało?
 3. KPiR – firma transportowa, dostaję elektroniczne zestawienie opłat za autostrady zagraniczne. Zestawienie jest miesięczne, data jego sporządzenia jest do 10. kolejnego miesiąca. Czy koszt powinnam przeliczać wg kursu z dnia wystawienia, czy wg kursu na ostatni dzień miesiąca?
 4. Spółka świadczy usługi outsourcingu pracowników. Czy od kosztów najmu kwater pracowniczych, lokali mieszkalnych i innych rodzajów najmu krótko i długoterminowego spółka może odliczyć AT, jeżeli są to koszty poniesione na zakwaterowanie pracowników?
 5. Czy można odliczyć VAT od usługi cateringowej dotyczącej imprezy integracyjnej dla pracowników z okazji jubileuszu firmy?
 6. Czy po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o. muszę mieć nowe UPL na nową spółkę do wysyłania JPK, PIT 11, PIT-4R?
 7. Czy wynajem okazjonalny lokalu mieszkalnego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, gdy aktualnie dodatkowo jeden pokój będzie przeznaczony dla JDG, korzysta ze zwolnienia podmiotowego do 200 tys. zł? Czy trzeba składać VAT-R do zwolnienia?
 8. Prezes zarządu spółki z o.o. był na spotkaniu biznesowym z potencjalnym kontrahentem. Zakupił usługę gastronomiczną, usługę hotelową oraz usługę parkingową na samochód osobowy (leasingu na spółkę). Czy każda z tych usług może być kosztem podatkowym spółki? Czy od usługi parkingowej można odliczyć 50% VAT?
 9. Z dniem 2 listopada spółka cywilna przekształciła się w sp. z o.o. –  czy należy zaktualizować VAT-R i NIP-2, NIP-8? Czy w CEIDG podatnik sam musi dokonać wyrejestrowania?
 10. Właściciel JDG wynajmuje mieszkanie do celów mieszkaniowych od spółki. Czy może odliczyć VAT (23%)? Mieszkanie służy wyłącznie na rzecz działalności, jest tam w czasie świadczenia usług, w pozostałym czasie wraca do domu. Nie ma pracowników.
 11. Jeżeli prowadzę usługi dla wysp normandzkich w ramach JDG, to czy ta sprzedaż wchodzi do limitu 200 tys. zł, które nakazuje nam wejść na VAT? Świadczę też usługi na terenie kraju, ale jest to niewielki ułamek, ale złączone razem przychody przekroczą wkrótce 200 tys. zł.
 12. Czy opłata za zezwolenie na pobyt rezydenta UE oraz za wydanie karty pobytu członka zarządu w spółce z o.o., który pobiera wynagrodzenie z tytułu powołania, może być kosztem podatkowym spółki?
 13. Umowa między firmą z Polski (A) a kontrahentem spoza UE (B ) na wykonanie usługi. Usługa zostanie wykonana przez firmę z Polski (A) na materiale powierzonym, dostarczonym przez kontrahenta z Polski(C), materiał zakupiony od firmy spoza UE (B). Materiał po wykonanej usłudze nie opuści terytorium Polski. Czy usługa będzie opodatkowana wg siedziby zleceniodawcy (B) poza UE?
 14. Czy może być objętym zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 46c ustawy o PDOF podmiot, który świadczy usługi najmu dla firmy, która pracuje na rzecz Armii Amerykańskiej?
 15. Prowadzę JDG, wykonuję usługi i jestem zwolniony od VAT (pielęgnacja zieleni). Chcę dodać sprzedaż internetową artykułów elektrycznych. Czy istnieje możliwość zgłoszenia do VAT tylko handlu a pozostawienia usług na sprzedaży zwolnionej?
 16. Jeżeli stewardesa prowadząca JDG oprócz przychodu za  obsługi na pokładzie samolotu dostaje też diety, które musi wykazać w kolejnej pozycji faktury, to czy diety te są opodatkowane ? Diety te są naliczane ryczałtowo za każdy dzień w jednakowej wysokości, a nie według państwa, do którego leci.
 17. Czy mogą stanowić KUP wydatki na najem samochodu w ramach odszkodowania z OC sprawcy (100% czy 75%?), jeżeli faktura jest wystawiona na firmę, a ubezpieczyciel zapłacił bezpośrednio do wynajmującego? Kwota ta nie jest objęta odszkodowaniem – zwrot wydatków.
 18. JDG prowadzi klub fitness, musiał zmodernizować salę i otrzymał fakturę + 23% VAT.  Teraz dostawca chce zrobić korektę, twierdząc, że VAT był nieprawidłowo.
 19. Czy w deklaracji JPK w poz. 40 i 41 dot. nabycia towarów i usług zaliczonych u podatnika do ŚT należy ujmować tylko ŚT, czy także WNiP oraz zaliczki na ŚT, ŚT przyjęte do używania, ale w kolejnych okresach rozliczeniowych? Czy w poz. 40 należy ująć podstawę netto + 50% VAT od pojazdów, czy tylko kwotę netto?
 20. Czy przy zadatku na sprzedaż nieruchomości w postaci działki należy zaznaczyć kod GTU?
 21. Auto wynajęte na czas naprawy firmowego, do 3,5 t. Jakie dokumenty trzeba mieć od wynajmującego, aby odliczyć 100% VAT? Ksero zaświadczenia ze stacji? Ksero dowodu rejestracyjnego z VAT-1 ? Wiemy, że samochód przeszedł badania, ale nie ma dokumentów. A może oświadczenie wynajmującego wystarczy?
 22. Prezenty (kosze z gadżetami z logo)  o wartość do 100 zł dla 100 Oddziałów w Polsce dużej sieci. Czy ewidencja może być na dane firmy wg jednego NIP w podziale na 100 oddziałów wg różnych adresów? Wysyłka następuje kurierem i nie wiadomo, kto osobiście odebrał, aby podać imię i nazwisko osoby obdarowanej.
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: