Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (08.11.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 08.11.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. CIT –  czyli jeżeli dywidenda wynosi ok. 4 mln zł, to trzeba ten podatek i tak zapłacić od nadwyżki 2 mln?
 2. VAT – spółka przekazuje prezent powitalny dla nowych partnerów B2B i dla pracowników (UoP, UZ), np. kosz słodyczy, logo z kubkiem. Prezent jest w przedziale 100-120 zł netto. Czy należy rozliczyć VAT należny?
 3. CIT – wypłata dywidendy dla udziałowca zagranicznego. Jak wygląda kwestia opodatkowania takiej dywidendy?
 4. CIT – wypłata dywidendy dla udziałowca zagranicznego po terminie.  Termin według uchwały: 24.08.2023, wypłata faktyczna: 30.09.2023. Czy są jakieś konsekwencje w CIT?
 5. Zagraniczny pośrednik (Stripe) wystawia jedną miesięczną fakturę za przyjmowanie płatności na prowizje, jaką uzyskuje od każdej wpłaty na rachunek. Prowizje są pobierane wcześniej niż wystawiana faktura. Czy import usług w dniu wystawienia faktury, czy jednak powinno się import wykazywać od każdej pobranej prowizji, a nie od faktury?
 6. Przedsiębiorca będący vatowcem chce kupić choinki od osoby prywatnej, w celu dalszej odsprzedaży. Jak udokumentować zakup?
 7. Prezes spółki płaci ze swojej spółki za hotele w całej Europie i nie zawsze ma właściwą fakturę, np. na prywatne dane. Jak rozliczyć takie delegacje, aby stanowiły koszt w CIT?
 8. Sp z o.o., zakup Allegro na kwotę 219 zł z wykorzystaniem bonu Allegro na 20 zł. Zapłacono 199 zł. Faktura od sprzedawcy na 219 zł (nie chce zmienić, bo otrzymał wyrównanie 20 zł od Allegro). Czy uznać KUP i naliczyć VAT od zapłaconej kwoty netto? Jak to wykazać w JPK?
 9. Czy planuje się podnieść w najbliższym czasie limit zwolnienia VAT (200 000 zł)?
 10. Sprzedaż towarów z Niemiec do Czech, gdy kontrahent czeski nie figuruje w bazie VIES. Firma jest zarejestrowana do VAT OSS w Polsce. Jak potraktować taką transakcję? Czy jako sprzedaż w procedurze OSS, czy jako poza terytorium kraju?
 11. Podatnik najmuje mieszkanie do celów mieszkaniowych. Spółka, od której najmuje, wystawia mu fakturę z 23% VAT, czyli rozumiem, że nie świadczy usług hotelowych. Czy zatem ten VAT mogę odliczyć w deklaracji?
 12. Prowadzę JDG jako stewardesa. Wystawiam fakturę za świadczone usługi, lecz dostaję też zwrot kosztów wyżywienia w jednakowej kwocie za każdy dzień, mimo że latam do różnych państw. Jak to ująć?
 13. Kasa fiskalna – czy zakup bonów MPV powinno się ewidencjonować na kasie fiskalnej?
 14. VAT – faktura zakupu z 11.2022 – metoda kasowa. Duplikat 10.10.2023, zapłacony 10.10.2023. Kiedy mogę odliczyć VAT?
 15. Czy jeżeli podatnik wejdzie do CIT estońskiego 01.09.2023 r., to jego pierwszym rokiem obrotowym będzie okres od 01.09.2023 do 31.12.2023, czy od 01.09.2023 do 31.12.2024? Czy limit zatrudnienia w 2. roku (jeśli podmiot nie jest nowo otwarty) wynosi 3 etaty?
 16. VAT – faktura zakupu z firmy transportowej – brutto 123,00 euro. Data wystawienia 31.10.2023. Data rozładunku 20.10.2023. Sprzedawca przelicza fakturę po kursie z 19.10.2023 i tak wykazuje kwotę VAT w PLN na fakturze. Jaki kurs przyjąć do VAT u nabywcy?
 17. Nieodpłatne otrzymanie towaru – przychód w wartości rynkowej. Czy sugerować się cenami netto, czy brutto danego towaru?
 18. Wejście do CIT estońskiego 01.2023. Czy są jakieś konsekwencje złożenia rocznego sprawozdania za 2022 rok po terminie?
 19. Czy biuro obsługujące spółkę musi badać w ramach AML i MDR beneficjenta rzeczywistego klientów tego klienta? Wiem, że musimy badać naszych klientów, ale czy ich klientów także?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: