Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (15.11.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 15.11.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Płatności wynagrodzenia za roboty budowlane zgodnie z umową będą w okresach miesięcznych na koniec miesiąca za pomocą faktur częściowych wystawionych w oparciu o protokoły % zaawansowania robót. Kiedy powstanie przychód – w XI czy XII, jeżeli data protokołu będzie 02.12.2023, a wykonanie robót: okres 01-2023.11.2023?
 2. Prowadzę malutkie biuro rachunkowe. Wysyłając deklarację JPK_VAT klientów, używam do autoryzacji kwotę przychodu. Czy to jest błąd, czy powinnam to robić za pomocą swojego podpisu (jeśli tak, to z czego to wynika)?
 3. Refaktura mediów – czy przeniesienie kosztów mediów na najemcę może być notą księgową?
 4. Firma polska świadczy usługi spawalnicze (nie budowlane) na terenie Holandii. Wiem, że mam obowiązek rejestracji do VAT-UE, ale co z informacją podsumowującą, jeśli odbiorcą faktury jest również polska firma. Usługa spawalnicza w Holandii jest na hali produkcyjnej, firma (JDG) nie ma kontaktu z nieruchomością, firma korzysta ze zwolnienia od VAT (art. 113), a podatek dochodowy to ryczałt.
 5. Fundacja podpisała umowę dzierżawy 0,00 zł w zamian za opłaty czynszowe. Czy fundacja może korzystać  z budynku, nie płacąc za najem? Czy może remontować ten budynek na własny koszt Prowadzona jest tylko działalność statutowa nieodpłatna.
 6. Jak rozliczyć zakup bonów podarunkowych ze środków obrotowych jednostki przekazanych pracownikom (kwota bonu 1200 zł)? Czy możliwe jest ujęcie faktury zakupu bonów w koszty? Co z PIT i VAT?
 7. Wytwarzamy prąd z fotowoltaiki. Nadwyżki odsprzedajemy zakładowi energetycznemu, rozliczenie kwartalne. Informację o przekazanej ilości prądu dostaliśmy od zakładu po 40 dniach i nie mogliśmy wcześniej określić wartości przychodu. Czy prawidłowe będzie ujęcie przychodu w miesiącu otrzymania informacji (art. 12 ust. 3j) jako korekta przychodu, którego wcześniej nie wykazaliśmy?
 8. Ładowanie w domu samochodu firmowego elektrycznego do celów mieszanych. Jak rozliczać – czy ma być sublicznik?
 9. Faktura usługowa wystawiona przez osobę fizyczną spoza UE. Jak zaklasyfikować? Jeżeli na fakturze jest zapis, że osoba posiada certyfikat rezydencji w danym kraju,  czy można to uznać? Co z podatkiem u źródła?
 10. Czy mogę mieć jednocześnie zarejestrowaną działalność w Polsce oraz Anglii? Gdzie należy rozliczyć podatki?
 11. Czy prowadząc JDG na zasadach ogólnych można w niej rozliczyć prywatny najem mieszkania? Czy najem ten należy zgłosić do urzędu skarbowego. Czy należy wykazać ten prywatny najem w JPK?
 12. Czy sprawozdanie za okres 01.01.2023-31.08.2023 przed wejściem do CIT-8E (od 01.09.2023) powinno się składać do KRS?
 13. W 2018 roku otrzymaliśmy odpowiedź z urzędu statystycznego o stawce na miód z dodatkami 5% (potem pandemia, więc mamy 0%) , a 6 listopada WIS wydała opinię na stawkę 8%. Czy powinniśmy robić jakąś korektę wstecz?
 14. Czy kalendarze książkowe i biuwary z logo firmy wręczane kontrahentom należy zakwalifikować jako prezent/reprezentację, czy reklama? Koszt netto wynosi 19 zł.
 15. Czy rabat na fakturze pierwotnej może być wykazany w odrębnej pozycji ze znakiem (-). Np. usługa 100 zł + VAT, druga pozycja rabat – 20 zł = wartość faktury 80 zł + VAT. Czy jednak rabaty tylko jako % ze sprzedaży? Czy ten udzielony rabat trzeba odrębnie wykazać w jakimś polu w JPK
 16. Nabycie pojazdu przez współmałżonków. Wprowadzenie samochodu do JDG jednego z nich – czy KUP od 100%, czy od 50%. Czy musi być zgoda współmałżonka na wprowadzenie samochodu do JDG?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 17 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: