Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (24.11.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 24.11.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Faktura za magazynowanie w moim magazynie towarów – czy mogę wystawić ją teraz jedną za okres następnych 12 miesięcy, a przychód będzie teraz?
 2. Samochód osobowy sprowadzony z USA przez czynnego podatnika VAT do dalszej odsprzedaży (faktura bez VAT). Oprawa celna na ternie UE. Złożony VAT-23 i odprowadzony VAT należny, który został odliczony w VAT-7. Czy sprzedaż tego auta będzie z VAT. Czy można skorzystać z opcji VAT-marża?
 3. Czy spółka jawna i komandytowa korzystające ze zwolnienia krajowego w zakresie cen transferowych muszą złożyć TPR-C lub TPR-P do 30 listopada 2023?
 4. Prezes spółki z o.o. nabył dla siebie i pracowników ubezpieczenie medyczne. Prezes z aktu powołania bez wynagrodzenia z innych umów. Pracownicy i Prezes chcą dopłacać 10 zł do pakietu z własnych środków. Czy ta część opłacona za prezesa może być kosztem? Czy prezes musi wykazać przychód i z jakiego tytułu? Czy podlega pod ZUS?
 5. Samochód osobowy zastępczy. Spółka na CIT estońskim. Co jest potrzebne, aby w koszty dać wydatki eksploatacyjne? Umowa najmu, czy tylko protokół zdawczo-odbiorczy wystarczy, ale podpisany przez kierowcę? Czy ewidencja przebiegu?
 6. VAT – sprzedaż – spółka ma potwierdzenie uzgodnienia do wystawianej faktury korekty w 05.2023, wystawiła fakturę korektę 05.2023, ale fakturę korektę dopiero wysłała do klienta w 10.2023. Kiedy należy wykazać fakturę korektę w JPK?
 7. VAT – prezent z okazji ślubu dla pracownika. Czy w sytuacji, gdy kupiliśmy prezent dla pracownika z zamiarem przekazania go jako prezentu (150 zł), należy odliczyć VAT i naliczyć VAT należny? Wg stanowiska Dyrektora KIS odliczenie nie przysługuje, ponieważ służy to celom prywatnym.
 8. VAT — Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 06.2023 — usługi transportowe dla firm. Jednorazowo zakupiła samochód osobowy jako towar handlowy. Sprzedała samochód osobie fizycznej – kwota 40.000,00 zł. Czy sprzedaż samochodu powinna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej?
 9. Wystawiamy refakturę za rozmowy telefoniczne osobie fizycznej. Czy w JPK musimy oznaczyć fakturę procedurą EE?
 10. JDG. Import licencji na program, FV wystawiona 16.10.2023 za okres 01-30.11.2023, zapłata 02.11.2023; przyjęty jeden kurs do VAT/PIT. Po jakim kursie to przeliczyć?
 11. Sprzedawca vatowiec wystawia faktury sprzedaży z błędną stawką VAT – powinno być 8%, a jest wystawiane 23%. Czy konieczna jest korekta stawki VAT? Jeśli tak, to od jakiej kwoty wychodzić – netto czy brutto?
 12. Sprzedaż przez małżonków lokalu mieszkalnego, które przed sprzedażą było w 100% wykorzystywane do prowadzenia działalności jednego z małżonków (siedziba biura). Czy to jest sprzedaż z majątku prywatnego czy z JDG? Mieszkanie nie było wprowadzone na ŚT w JDG, tylko odliczano koszty czynszu.
 13. Czy będzie kosztem nocleg dla podwykonawcy w związku z wykonywaniem usługi budowlanej. W umowie nie ma nic na temat finansowania noclegów.
 14. Czy roczny CIT-8 za okres 01.01.2023-31.08.2023 przed wejściem do CIT-8e powinno się wysłać do 30.11.2023 r.?
 15. Wybudowaliśmy budynek i chcielibyśmy przyjąć na środki trwałe oddzielnie instalacje, które nie są wbudowane w budynek (instalacja wentylacyjna, hydrantowa oraz klimatyzacyjna). Czy sam budynek bez tych instalacji może podlegać odrębnej amortyzacji?
 16. Czy prowadząc JDG i będąc na VAT, a świadcząc usługi na nieruchomościach położonych w Belgii, mam prawo zastosować stawkę 0%?
 17. Co się stanie, gdy wystawię w KSeF fakturę dla osoby fizycznej. Na przykład klient nie poinformuję mnie, że zamknął firmę.
 18. TPR-C za 2022 – czy został przedłużony termin złożenia o trzy miesiące?
 19. Kiedy odliczyć VAT od faktury zakupowej z adnotacją „metoda kasowa”, gdy zapłata za podstawie profromy była w 07/2023, a faktura wystawiona w 08/2023, która wpłynęła 22.11.2023?
 20. Czy będzie kosztem faktura za usługę gastronomiczną dla handlowców na umowie B2B oraz dla pracowników na etacie w ramach całodziennego szkolenia zorganizowanego w firmie. Obiad odbywa się w przerwie szkolenia, w restauracji.
 21. Czy wspólnik spółki cywilnej będącej podatnikiem VAT i dodatkowo rozliczający najem prywatny może korzystać ze zwolnienia z VAT z art. 113 ust. 1?
 22. Nabywca bez VAT-u unijnego nabył towary handlowe od kontrahenta unijnego z Czech. Na fakturze został naliczony VAT 23%. Stąd moje pytanie, w jaki sposób to rozliczyć w JPK oraz czy należy złożyć VAT UE?
 23. Zamierzam wypożyczać narzędzia warsztatowe. W jakim momencie opodatkować wypożyczenie narzędzi w CIT i VAT. Czy w momencie wydania narzędzia, czy zwrotu narzędzia, czy wystawienia faktury?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: