Podatki: Co w trawie piszczy? (29.11.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 29.11.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Szkolenie online
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – przedstawiają nowości ze świata CIT, PIT i VAT.

 1. System e-doręczeń (przedłużenie)
 2. Terminy dla systemu e-doręczeń
 3. Przedłużenie terminu do złożenia TPR
 4. WDT – przepisy swoje, a MF swoje...
 5. Ulga mieszkaniowa a chronologia zdarzeń
 6. Zgłoszenie spadku po rodzicach oddzielnie
 7. Ulga na ekspansję – podróż pracowników tylko samolotem
 8. Youtuber a wpłaty od widzów
 9. Utrata statusu podatnika CIT przez spółkę jawną
 10. Sprzedaż konsumencka z zawyżoną stawką VAT i korekta
 11. Opłata legalizacyjna a wartość początkowa budynku
 12. Nowe zwolnienie od podatku PCC – interpretacje DKIS
 13. Opłata legalizacyjna a wartość początkowa budynku
 14. Wstrzymanie wykonania decyzji przy uchybieniu terminu do odwołania
 15. Danina solidarnościowa a straty z lat ubiegłych
 16. Skargi na WIS, WIA, WIT, WIoP
 17. Spektakle... internetowe
 18. Rozmaitości
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: