Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – CIT/PIT (01.12.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 01.12.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: CIT PIT

Doradca podatkowy i radca prawny – Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiada na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku CIT i PIT.

 1. Czy w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności należy przestać naliczać amortyzację podatkową i bilansową, czy można kontynuować jej naliczanie?
 2. Podatnik otrzymał fakturę od kontrahenta, który następnie został wykreślony z rejestru podatników VAT. Na moment otrzymania faktury – po sprawdzeniu – był czynny. Czy mogę rozpoznać koszt uzyskania przychodów w CIT w kwocie netto?
 3. Firma zagraniczna z Wielkiej Brytanii (matka) zapłaciła ze swojego rachunku bankowego w Wielkiej Brytanii zaliczkę na CIT za 10.2023 za swoją polską spółkę. Czy pod tę zapłatę powinna być umowa pożyczki?
 4. Skoro aktualnie można nie wystawiać faktury zaliczkowej, jeżeli faktura końcowa jest w tym samym miesiącu, to jaki kurs waluty należy zastosować na fakturze końcowej? Kurs z dnia poprzedzającego zaliczkę czy kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury/wydanie towaru?
 5. Czy wydatki poniesione przez podatnika na przebudowę linii energetycznej w związku z realizacją Inwestycji będą stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 6. Prywatna przychodnia na PKPiR. Kiedy należy ująć w przychodach rachunek od NFZ, na którym data sprzedaży jest 30.06.2023, data wystawienia 30.10.2023, a wpływ na konto w listopadzie 2023 r.
 7. Czy mogę zaliczać bezpośrednio w koszty wydatki na modernizację lokalu użytkowego? Lokal użytkuję na podstawie umowy najmu prywatnego od mojej żony, z którą mam rozdzielność majątkową.
 8. Pracownik kończy 65 lat w połowie grudnia – czy pensja za grudzień jest cała zwolniona, czy proporcjonalnie do okresu?
 9. Czy współpraca z YouTube może być rozliczana w uldze prowzrostowej?
 10. Spółka opłaca prezesowi studia podyplomowe z zakresu zarządzania, prezes jest na kontrakcie menadżerskim – czy jest od tego PIT?
 11. Czy prezenty dla kontrahentów to wydatek niezwiązany z działalnością w ECIT?
 12. Korekta CIT za 2022 r. ze względu na KCT11e. Czy notę księgową korygującą poziom dochodowości CT bez zmiany wynagrodzenia ujmujemy tylko podatkowo do CIT? Czy bilansowo też musi być zaksięgowana? Jak powinna wyglądać wtedy dekretacja?
 13. Jesteśmy firmą IT i robimy Wigilię pracowniczą dla pracowników oraz dla osób B2B. Czy możemy wrzucić w koszty?
 14. Firma wysyła w delegacje pracownika i otrzymuje na firmę fakturę za usługę noclegową oraz opłatę za parking. Samochód osobowy jest pracownika. Koszty usługi parkingowej w koszty CIT, czy podlegają limitowaniu?
 15. W 2023 r. otrzymano odszkodowanie za spaloną halę. Czy będzie ono przychodem do opodatkowania i do składki zdrowotnej?
 16. Czy wydatki na zestawy świąteczne dla kontrahentów będą KUP?
 17. Osoba fizyczna w 2020 r. ze swojej działalności miała stratę, dodatkowo była wspólnikiem spółki komandytowej, gdzie był dochód. Rozliczeniu ogólnym zmniejszyła się podstawa opodatkowania, a więc niejako mam rozliczoną tę stratę. Czy teraz gdy mam tylko dochód z działalności, nie mogę rozliczyć tej straty?
 18. Wycofanie z JDG pojazdu 11/2023 (KUP 75% wydatki) i korzystanie nadal w JDG od 12/2023 z pojazdu, ale jako samochód prywatny (KUP 20%). Od kiedy należy liczyć okres 6 lat, aby samochód można było sprzedać bez PIT?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: