Opodatkowanie nieruchomości podatkiem VAT (07.07.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 07.07.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: VAT
 1. Zagadnienia podstawowe
  1. nieruchomość należąca do majątku prywatnego – działanie w charakterze podatnika VAT bądź jako osoby ”prywatnej”
  2. nieruchomość a zorganizowana część przedsiębiorstwa
  3. wywłaszczenie nieruchomości
  4. aport nieruchomości
  5. darowizna nieruchomości
  6. prawo wieczystego użytkowania gruntu
 2. Dostawa gruntu niezabudowanego
  1. podział geodezyjny nieruchomości
  2. moment powstania obowiązku podatkowego
  3. dostawa gruntu niezabudowanego – wysokość opodatkowania:
   1. ustalenie przeznaczenia danego gruntu (MPZP, DWZiZT; decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego itd.)
   2. przeznaczenie pomocnicze (uzupełniające) działki (gruntu) a podatek VAT
   3. dokumenty planistyczne – a podatek VAT
 3. Dostawa budynku, budowli lub ich części
  1. moment powstania obowiązku podatkowego
  2. podstawa opodatkowania (kwestia uwzględniania wartości gruntu)
  3. schemat analizy wysokości opodatkowania:
   1. zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT (pojęcie pierwszego zasiedlenia) i opcja rezygnacji z tego zwolnienia
   2. zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (brak prawa do odliczenia podatku naliczonego)
   3. stawka VAT (8% vs 23%)
  4. zasady stosowania stawki 8% i 23% względem obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym
 4. Wynajem/dzierżawa nieruchomości
  1. moment powstania obowiązku podatkowego
  2. wysokość opodatkowania podatkiem VAT:
   1. dzierżawy gruntu rolnego
   2. lokalu mieszkalnego
   3. pozostałych gruntów, budynków, budowli, lokali
 5. Dokumentowanie dostawy, najmu, dzierżawy nieruchomości
  1. fakturowanie
  2. Kasa fiskalna
 6. Nieodpłatne udostępnienie (użyczenie) lokalu – konsekwencje w podatku VAT
 7. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: