Faktury 2024 – co będzie nadal obowiązywać po wejściu KSeF? (11.12.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 11.12.2023 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Uwagi wstępne
 2. Katalog czynności podlegających obowiązkowemu fakturowaniu oraz wyjątki od tego obowiązku
 3. Katalog czynności, które będą podlegały obowiązkowemu dokumentowaniu za pomocą faktury ustrukturyzowanej w (obowiązkowym) KSeF, oraz wyjątki od tego obowiązku
 4. Wystawianie faktur na gruncie podatku VAT, również w kontekście faktur ustrukturyzowanych:
  1. obowiązkowe elementy faktury, w tym adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”, numer BDO itd.
  2. nieobowiązkowe elementy treści faktury
  3. termin wystawienia faktury w kontekście poszczególnych rodzajów transakcji (m.in. usługi budowlane)
 5. Faktura zaliczkowa – zasady wystawiania, w tym również w kontekście obowiązkowego KSeF – w szczególności:
  1. termin wystawienia faktury dot. przedpłaty (zaliczki, zadatku itd.)
  2. obowiązkowe elementy faktury „zaliczkowej”
  3. faktura „zaliczkowa” a faktura „końcowa”
 6. Faktura korygująca – zasady wystawiania, w tym również w kontekście obowiązkowego KSeF – w szczególności:
  1. termin wystawienia faktury korygującej
  2. obowiązkowe elementy faktury korygującej
  3. wystawianie faktury korygującej zbiorczej
  4. wystawianie faktury korygującej zbiorczej „uproszczonej” (art. 106j ust. 3 ustawy o VAT)
 7. Faktura „na żądanie” – zasady wystawiania, w tym również w kontekście obowiązkowego KSeF
 8. Faktury uproszczone:
  1. czym jest faktura uproszczona
  2. wykazywanie faktury uproszczonej w JPK-V7M i JPK-V7K
  3. dodatkowe uwagi dot. faktur uproszczonych (w tym m.in. kwestia dopuszczalności wystawienia „zwykłej” faktury do faktury uproszczonej)
  4. paragon z NIP nabywcy do 450 zł brutto w dobie obowiązkowego KSeF
 9. Faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana
 10. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej dla celów podatku VAT – w tym kwot ujętych w: 
  1. fakturze
  2. fakturze korygującej
 11. Noty korygujące i planowana ich likwidacja
 12. Anulowanie faktury a faktura korygująca „zerująca”
 13. Ewidencjonowanie faktur w JPK-V7M/JPK-V7K
 14. Sankcje związane z uchybieniami dot. faktur
 15. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: