Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (14.12.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 14.12.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Faktura eksport w 09/23, brak potwierdzenia IE599 w 10/23, wykazana jako krajowa. Potwierdzenie IE599 jest z 11/23 – czy koryguje sprzedaż krajową w JPK 11/23 i czy mam obowiązek np. w uwagach wpisać wówczas nr MRN?
 2. KPiR, metoda memoriałowa – rata leasingowa, faktura 10.12.2023, ale data sprzedaży 15.01.2024 – kiedy ująć w KPiR? Czy podzielić ratę na 2 lata?
 3. Spotkanie wigilijne i upominki dla pracowników z logiem firmy – czy jest to kosztem uzyskania? Czy VAT należny od upominków musimy naliczyć?
 4. JGD, zakład mechaniczny, podatnik najpierw musi przygotować warsztat, a później dopiero zamierza świadczyć usługi – czy może poczekać z zakupem kasy fiskalnej do momentu świadczenia usług, czy musi od razu?
 5. Dostajemy fakturę za leasing aut pierwszego dnia każdego miesiąca. Dostaniemy fakturę z datą 01.01.2204 za grudzień 2023 – jak ująć te koszty w CIT?
 6. Podatnik (JDG) otrzymał notę księgową na naprawę uszkodzonego kabla – czy dobrze rozumiem, że to nie stanowi to KUP?
 7. Influencerka (blogerka modowa) dostarczyła fakturę na usługę medyczną – stomatologiczną (naprawa zębów) oraz drugą fakturę na kwas botox. Czy może być to jej kosztem firmowym?
 8. Czy abonament za parking opłacony w grudniu 2023 r. na okres od 11.12.2023 do 10.01.2024 przy księgowaniu należy podzielić na dwa miesiące?
 9. Czy jeżeli wystawimy fakturę na koniec roku za WDT, a towar wyjedzie jednak w styczniu, to powinnam ująć dla CIT w 2023, a dla VAT w 2024?
 10. Po odebraniu towaru na magazynie okazało się, że są braki w dostawie. Dostawca twierdzi, że dostarczył i nie uznaje reklamacji. Czy braki są KUP (KH)?
 11. Zakład energetyczny wystawił notę uznaniową za niedotrzymanie warunków – czy przychód dla spółki należy ująć w dacie wystawienia dokumentu, czy rozliczenia należności? Zakład nie chce zwrócić środków, tylko przekazuje na poczet przyszłych faktur za energię do rozliczenia.
 12. Kiedy na fakturze z VAT zw. należy zamieścić informację, na podstawie którego artykułu zastosowaliśmy to zwolnienie? Co w przypadku refaktury usługi z VAT zw.?
 13. Kiedy powinno się zapłacić podatek od podwyższenia kapitału podstawowego (w ramach uchwały o wypłacie dywidendy) – w dacie wpisu do KRS czy w dacie aktu notarialnego?
 14. Uczniowski klub sportowy, kasa fiskalna, obozy dla dzieci, płatność gotówka – obowiązek kasy fiskalnej?
 15. JDG przekroczyło limit 20 tys. zł do kasy fiskalnej w październiku. Z końcem roku ma zamiar zawiesić działalność. Czy ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej w tym roku? Czy może zakupić kasę fiskalną, dopiero gdy ponownie wznowi działalność? Czy będzie przysługiwała wtedy ulga na zakup kasy fiskalnej?
 16. Jeżeli kontrahent z Węgier nie jest aktywny w VIES, a mam dokument potwierdzający wywóz z kraju towaru (CMR), czy taką transakcję mogę uznać za WDT?
 17. Firma transportowa podstawia na inny zakład swoje naczepy w celu załadunku. Czasami dochodzi do szkody na naczepach, wówczas firma albo wystawia faktury (jeśli już ma fakturę za naprawę), albo noty obciążeniowe (jeśli szacuje koszt naprawy) – czy jest to prawidłowe? Czy może powinna ujednolicić sprawę zwrotu kosztów naprawy?
 18. Czy mogę skorzystać z ulgi na złe długi w podatku VAT, jeżeli faktura jest zapłacona tylko w części?
 19. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla faktury za usługi reklamowe z Facebooka (Meta), jeżeli rozliczamy się na podstawie przedpłat. Czy obowiązek podatkowy powstanie z tytułu przedpłaty, czy na podstawie faktury za usługę? Na fakturze metoda płatności określona jest jako przedpłacone saldo.
 20. Klient chciałby rozliczyć sobie faktury kosztowe za zakup usług tylko w VAT. Nie chce ich ujmować w kosztach, bo ma za dużą stratę. Czy takie działanie jest dopuszczalne, czy mogłoby być uznane za optymalizację podatkową albo ukrywanie przychodów?
 21. Czy lampa antydepresyjna może być kosztem uzyskania przychodów w firmie?
 22. Czy sprzedaż dla osoby fizycznej bez NIP prowadzącej działalność nierejestrowaną trzeba nabijać na kasę fiskalną?
 23. Otrzymaliśmy notę uznaniową o treści: "zgodnie z par. regulaminu akcji promocyjnej produktów uznajemy państwa kwotą premii". Nota ma wartość netto, VAT (8%), brutto. Jest płatna przelewem. Czy jest to nasza sprzedaż i powinna być wykazana w JPK?
 24. Wyrównanie wynagrodzenia dla pracownika z 07/23 wypłacone 12/2023 – do PIT-4R w lipcu czy w grudniu? Czy naliczyć odsetki od zaliczki na podatek?
 25. Czy Spółka na CIT estońskim mająca status małego podatnika, która przekroczy w trakcie roku obrót 2 mln euro, traci w tym samym roku status małego podatnika i musi skorygować zaliczki na CIT estoński za miesiące poprzednie?
 26. Czy oświadczenie beneficjenta rzeczywistego należy pobierać od czynności z całego art. 21 ust. 1 ustawy o CIT (także od usług reklamowych), czy tylko dla art. 21 ust 1 pkt 1 (odsetek i należności licencyjnych), aby zastosować zwolnienie / obniżkę w poborze podatku u źródła?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: