Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (18.12.2023)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 18.12.2023 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Skup makulatury – używanych książek, gazet do dalszej odsprzedaży – od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – na kwoty nieprzekraczające 1000 zł – czy można przyjmować na podstawie dowodu wewnętrznego? W KPiR poz.10 (zakup towaru)?
 2. Zlecenie rezerwacji magazynu od 27.11.2023 do 31.12.2023 – czy fakturę rozbijać na 2 miesiące? Czy mogę wystawić fakturę na koniec grudnia? Nie ma określonego okresu rozliczeniowego.
 3. Umowa przechowywania rzeczy – jaki moment podatkowy w VAT?
 4. Czy można odliczyć VAT od zakupów dokonanych przed dniem stania się VATowcem w trakcie miesiąca?
 5. Podatnik (JDG – zasady ogólne) świadczy usługi budowlane. W ramach działalności zakupuje towary handlowe. Co w sytuacji, jeśli zakupione towary wykorzysta do usługi, nie zostanie nic na magazynie, ale nie zakończy usługi? Czy ma obowiązek zrobienia remanentu i jak go wycenić?
 6. Wysyłka towaru od nas do Chin, faktura wystawiana na firmę norweską, incoterms FCA, my robimy odprawę, jednak klient organizuje transport lotniczy. Czy mamy prawo do 0% VAT, mając IE599?
 7. Na 30 listopada 2023 r. podatnik przekroczył 200 tys. zł, wystawił fakturę z VAT, złożono VAT-R w terminie, na chwilę obecną nie figuruje jako czynny podatnik VAT – czy należy złożyć JPK za listopad?
 8. Sprzedaliśmy wyroby gotowych w ciągu całego roku do klienta UE (WDT). Na koniec roku chcemy obciążyć klienta kosztami celnymi importu materiałów użytych do wyrobów gotowych. Klient się zgodził i wystawił zamówienie. Jak traktować tę sprzedaż – jako zbiorczą korektę czy refakturę? Jaka stawka VAT i jaki okres rozliczeniowy?
 9. Mamy w ewidencji środków trwałych inwestycję w obcym ŚT. Czy istnieje możliwość modernizacji (rozbudowy) tego środka (inwestycji w obcym ŚR), czy te nowe nakłady są nową inwestycją w obcym ŚT?
 10. Jak rozliczyć VAT, jeżeli został wysłany miesiąc październik, nie zrobiono jeszcze listopada a właściciel JDG zmarł. Na pewno jest do zapłaty VAT, a osoby bliskie chcą uregulować zobowiązanie.
 11. Mandat za naruszenie prawa ochrony środowiska – kontrola w spółce, mandat wystawiony na kierownika jednostki. Czy podmiot może pokryć koszt mandatu ze swoich środków (koszt bilansowy NKUP)? Czy po stronie kierownika powstanie przychód?
 12. Spółka na CIT estońskim. Faktura zaliczkowa w XI z warsztatu do szkody samochodu osobowego. Spółka nic nie płaciła – ubezpieczyciel pokrył 100% zaliczki. Faktura końcowa będzie w XII i Spółka płaci tylko 50% VAT-u od całości. Pozostałą kwotę pokrywa ubezpieczyciel. Jaka kwota podlega opodatkowaniu CIT i według jakiej faktury?
 13. Wykonałam plac-parking – jest to inwestycja w obcym środku trwałym o wartości netto pow. 10 tys. zł – czy mogę ująć jednorazowo w kosztach, czy amortyzować?
 14. Spółka cywilna 3-osobowa, 2 osoby wychodzą 31 grudnia i tego dnia wchodzi nowy wspólnik – czy oznacza to, że tego dnia jest 4 wspólników i należy przychód z tego dnia dzielić na 4 osoby, czy przechodzi to tak płynnie?
 15. Agent ubezpieczeniowy prowadzi PKPiR – czy można przychody ujmować na podstawie „zestawienia prowizyjnego ”sporządzanego na koniec każdego miesiąca przez firmę, dla której zawierane są polisy ubezpieczenia? Zestawienie zawiera wszystkie elementy konieczne dla faktury.
 16. Jaką stawką VAT opodatkować usługi kominiarskie w lokalach mieszkalnych polegające na czyszczeniu kominów, usługi przeglądów okresowych, usługi wydawania opinii o stanie technicznym?
 17. Klient zwraca lub reklamuje nam towar kupiony na firmę, po zamknięciu działalności. Czy można wystawić mu korektę? Czy powinna być na dane prywatne?
 18. Czy nagroda świąteczna dla członków zarządu na umowę o pracy w kwocie takiej samej jak dla innych pracowników wymaga podjęcia dodatkowej uchwały? Uchwała o wyborze przedstawiciela?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: