Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (04.01.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 04.01.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Mam pytanie dot. ZC-299 – co gdy wystawione/otrzymane jest w grudniu, a VAT opłaciliśmy w styczniu?
 2. Wystawiam faktury dla moich klientów i wysyłam na e-mail każdego z nich. Na tej podstawie otrzymuję należność. Jak będzie wyglądać w momencie obowiązywania KSeF regulowanie ww. należności (np. zwolnieni z VAT)?
 3. Czy sklep jubilerski może być na ryczałcie?
 4. Dofinansowanie okularów dla pracownika, faktura na firmę (wskazanie w treści pracownika) – czy faktura na pracownika? Jeżeli na firmę, to czy można od części finansowanej odliczyć VAT?
 5. Gastronomia, handel – od 1 stycznia 2024 r. mamy  nowe obowiązki względem opłat za plastiki. Jaka jest tutaj podstawa opodatkowania VAT? Zgodnie ze sprzedawanym towarem? Czy opłata za opakowanie ma być osobną pozycją na paragonie?
 6. Czy działalność PKD 01.43.Z – chód i hodowla koni (w tym produkcja nasienia ogierów) – może być na ryczałcie i czy 8,5% jest poprawną stawką?
 7. JDG zamierza sprzedawać stal na terytorium Niemiec, firma zgłoszona do VAT-UE. Skoro to sprzedaż bez usługi, to stosuję stawkę 0%? Stal zakupywana jest w Polsce i wywożona do Niemiec – nie ma obowiązku rejestracji w Niemczech?
 8. Umowa pożyczki dla wspólnika przed wejściem do CIT-8E, wypłata pierwszej transzy pożyczki przed wejściem, wypłata drugiej transzy już po wejściu do CIT-8E – czy należy ją opodatkować?
 9. Pani fizjoterapeutka świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, wizyty są rezerwowane i zanim do nich dojdzie – opłacone. Czy ewidencjonować to na kasie w momencie wpłaty środków, czy też nie nabijać i np. wystawić rachunek/fakturę do celów ewidencji przychodu?
 10. CIT estoński, faktura wystawiona 2023-08-31, wpływa do firmy 2023-12-31 (dotyczy wydatków niezwiązanych z działalnością) – kiedy powinno się opodatkować?
 11. Rozliczenie na ryczałcie, amortyzacja nieruchomości wg najniższej stawki, bo i tak nie idzie w koszty. Czy przy zmianie formy opodatkowania na podatek liniowy można od tego nowego roku przyjąć dla nieruchomości najwyższą stawkę amortyzacji?
 12. Faktura za zarządzanie www i sklepem internetowym wystawiona 31.12.2023 r. przez podatnika unijnego w Czechach za miesiące 11.2023 i 12.2023 – czy trzeba podzielić i korygować listopad i tam ująć import usług?
 13. Zakup książek, faktura zakupowa wystawiona na 23% VAT – czy można odliczyć cały VAT? Czy następnie można sprzedawać książki na stawce 5%?
 14. Faktura w EUR  sprzedaż 12.12.2023, wystawienie faktury 15.12.2023 – czy może być jeden kurs EUR?
 15. Nierozliczona należność rosyjska. Czy można zaliczyć w koszty podatkowe? Koszty procesowe nie przewyższają należności, ale żadna kancelaria nie chce się podjąć takiego postępowania.
 16. JDG przekroczyła obrót 2 mln euro – czy ma obowiązek powiadomić US o przejściu od 2024 r. na pełne księgi?
 17. JDG korzystająca ze zwolnienia z VAT świadczy usługi spawania (nie dotyczy nieruchomości) na terenie Holandii. Czy oprócz składania podsumowania VAT-UE ma obowiązek złożenia innej deklaracji?
 18. Zakup przyczepy ciężarowej przez krajową sp. z o.o. od firmy niemieckiej. Jakie są obowiązki w ramach WNT?
 19. Dokument celny ZC-299 z 29.12.2023 r., zapłata należności celnych (VAT i cło) – 29.12.2023 r.
  Przyjęcie towaru na magazyn – styczeń 2024 r. W jaki sposób i w jakim okresie ująć to w księgach?
 20. Spółka założyła konto na Ebay. W danych nie podała NIP. Wystawiono fakturę za obsługę z VAT 23%. W danych jest niekompletna nazwa firmy, adres ok, bez NIP-u. Nie wystawią korekty. Czy należy wykazać import usług i naliczyć VAT od brutto?
 21. Spółka otrzymała pożyczkę od spółki powiązanej (zagranicznej UE), 18.12.2023 r. otrzymała fakturę za odsetki za rok 2023 z terminem płatności na styczeń 2024 r. – w którym miesiącu należy wykazać import usług?
 22. Czy przy wynajmie mieszkań, które są współwłasnością małżonków, mogą się oni podzielić rozliczeniem z przychodu dowolnie? Czy powinno być 50/50 u każdego lub całość u jednego?
 23. Fotowoltaika – otrzymałam fakturę z Tauron, kwota do zapłaty pomniejszona jest o depozyt prosumencki, nie mą żadnych innych informacji o ilości energii wprowadzonej do sieci ani cenie. Czy jest to przychód podatkowy, czy należy wystawić fakturę sprzedaży z VAT, z jaką stawką i z jaką datą?
 24. Spółka ma 2 samochody. Zatankowany został pierwszy, pomyłkowo na fakturze jest nr rejestracyjny drugiego. Czy możemy to skorygować notą korygującą?
 25. Prowizja od niewykorzystanej części kredytu. Czy powinna być opodatkowana CIT estońskim?
 26. Spółka najmuje dodatkowy lokal dla pracowników biurowych. Nie jest prowadzona tam sprzedaż towarów. Czy adres ten należy zgłosić na NIP-8?
 27. Spółka opłaciła zaliczkę 100% na zakup płytek do wynajmowanych lokali. Otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. Nie będzie faktury końcowej. Na podstawie jakich dokumentów można ująć koszty podatkowe? Dostawy płytek są co miesiąc.
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: