Faktury korygujące – teraz i po wejściu w życie KSeF (08.01.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 08.01.2024 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Faktura korygująca i przesłanki jej wystawienia:
  1. przesłanki wystawienia faktury korygującej
  2. treść faktury korygującej
  3. faktura korygująca zbiorcza
 2. Rozliczanie faktur korygujących „in minus” na gruncie podatku VAT w stanie prawnym do 30 czerwca 2024 r. (tj. w okresie przed obowiązkowym KSeF):
  1. warunki konieczne dla rozliczenia faktury korygującej „in minus” przez sprzedawcę i moment jej ujęcia dla celów podatku VAT – w tym:
   1. dokumentacja „uzgodnienia” warunków obniżenia wartości transakcji
   2. dokumentacja „spełnienia” warunków obniżenia wartości transakcji
   3. wyjątki od posiadania dokumentacji „uzgodnienia” i „spełnienia”
   4. aktualne poglądy prezentowane w orzecznictwie organów podatkowych
  2. faktura korygująca „in minus” otrzymana przez nabywcę – kwestia momentu pomniejszenia kwoty podatku naliczonego
  3. faktury korygujące „in minus” w obrocie zagranicznym (WDT, WNT, import, eksport)
 3. Rozliczanie faktur korygujących „in minus” na gruncie podatku VAT w stanie prawnym od 1 lipca 2024 r. (tj. w okresie obowiązkowego KSeF):
  1. wystawienie faktury korygującej „ustrukturyzowanej” jako wyznacznik okresu jej ujęcia dla celów podatku VAT
  2. faktura korygująca „in minus” wystawiona poza KSeF – zasady jej rozliczenia, w tym także wyjątki
  3. faktura korygująca „in minus” wystawiona w trakcie awarii KSeF i tzw. trybu offline – zasady jej rozliczenia, w tym także wyjątki
 4. Noty korygujące jako rodzaj faktury korygującej
  1. zasady wystawiania – stan prawny do 30 czerwca 2024 r.
  2. likwidacja not korygujących od dnia 1 lipca 2024 r.
 5. Faktury korygującej „in plus” – zasady rozliczania w kontekście obrotu krajowego i międzynarodowego:
  1. do 30 czerwca 2024 r., tj. w okresie przed obowiązkowym KSeF
  2. od 1 lipca 2024 r., tj. w okresie obowiązkowego KSeF
 6. Kursy walut stosowane przy fakturach korygujących na gruncie podatku VAT
 7. Rabat pośredni: 
  1. istota rabatu pośredniego
  2. dokumentowanie rabatu pośredniego
  3. moment ujęcia rabatu pośredniego dla celów podatku VAT (w tym w ramach JPK-V7M/V7K)
 8. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: