Faktury korygujące (VAT+CIT+PIT) (06.07.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 06.07.2022 r.
Czas trwania: 2 godz.

Tematyka: VAT CIT PIT
 1. Faktura korygująca i przesłanki jej wystawienia
  1. przesłanki wystawienia faktury korygującej
  2. treść faktury korygującej
  3. faktura korygująca zbiorcza
  4. nota korygująca jako rodzaj faktury korygującej – zasady wystawiania.
 2. Rozliczanie faktur korygujących „in minus”
  1. Podatek VAT – faktury korygujące „in minus”
   1. warunki konieczne dla rozliczenia faktury korygującej „in minus” przez sprzedawcę i moment jej ujęcia dla celów podatku VAT – w tym:
    1. dokumentacja „uzgodnienia” warunków obniżenia wartości transakcji
    2. dokumentacja „spełnienia” warunków obniżenia wartości transakcji
    3. wyjątki od posiadania dokumentacji „uzgodnienia” i „spełnienia”
    4. aktualne poglądy prezentowane w orzecznictwie organów podatkowych
   2. faktura korygująca „in minus” otrzymana przez nabywcę – kwestia momentu pomniejszenia kwoty podatku naliczonego
   3. faktury korygujące „in minus” w obrocie zagranicznym (WDT, WNT, import/eksport)
  2. Podatek CIT/PIT – faktury korygujące „in minus”
   1. Korekty przychodów in minus w ujęciu praktycznym:
    1. przypadki dokonywania wstecznej korekty przychodów - błąd rachunkowy i inna oczywista omyłka
    2. przypadki dokonywania bieżącej korekty przychodów - przypadki korygowania przychodów w dacie wystawienia faktury korygującej
   2. Korekty kosztów uzyskania przychodów in minus w ujęciu praktycznym:
    1. przypadki dokonywania wstecznej korekty KUP - błąd rachunkowy i inna oczywista omyłka
    2. przypadki dokonywania bieżącej korekty KUP - przypadki korygowania KUP w dacie otrzymania faktury korygującej
 3. Rozliczanie faktur korygujących „in plus”
  1. Podatek VAT – faktury korygujące „in plus”
   1. rozliczanie faktury korygującej „in plus” w kontekście podatku należnego (sprzedawca) – obrót krajowy
   2. rozliczanie faktury korygującej „in plus” w kontekście podatku naliczonego (nabywca) – obrót krajowy
   3. faktury korygujące „in plus” w obrocie zagranicznym (WDT, WNT, import/eksport)
  2. Podatek CIT/PIT – faktury korygujące „in plus”
   1. Korekty przychodów in plus w ujęciu praktycznym:
    1. przypadki dokonywania wstecznej korekty przychodów - błąd rachunkowy i inna oczywista omyłka
    2. przypadki dokonywania bieżącej korekty przychodów - przypadki korygowania przychodów w dacie wystawienia faktury korygującej
   2. Korekty kosztów uzyskania przychodów in plus w ujęciu praktycznym:
    1. przypadki dokonywania wstecznej korekty KUP - błąd rachunkowy i inna oczywista omyłka
    2. przypadki dokonywania bieżącej korekty KUP - przypadki korygowania KUP w dacie otrzymania faktury korygującej
 4. Rabat pośredni:
  1. istota rabatu pośredniego
  2. dokumentowanie rabatu pośredniego
  3. moment ujęcia rabatu pośredniego dla celów podatku VAT (w tym w ramach JPK-V7M/V7K)
  4. moment ujęcia rabatu pośredniego dla celów podatku dochodowego
 5. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: