KSeF w biurze rachunkowym (15.01.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 15.01.2024 r.
Czas trwania: 3,5 godz.

 • 10:00-12:30 Szkolenie online
 • 12:30-13:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Faktura ustrukturyzowana w dobie obowiązkowego KSeF – podstawowe informacje:
  1. pojęcie faktury ustrukturyzowanej
  2. kogo dotyczyć będzie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF od: 
   1. 1 lipca 2024 r.
   2. 1 stycznia 2025 r.
  3. wyjątki spod obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF
  4. data wystawienia faktury ustrukturyzowanej
  5. data otrzymania faktury ustrukturyzowanej
  6. rodzaje faktur podlegających wystawieniu w KSeF
  7. faktury VAT-RR
  8. kara pieniężna za naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowego KSeF
  9. obowiązkowy KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych a moment powstania obowiązku podatkowego oraz terminy dla wystawiania faktur
 2. Uprawnienia KSeF i sposób logowania do KSeF:
  1. zakres uprawnień w KSeF
  2. nadawanie uprawnień w KSeF
  3. uprawnienie pośrednie – czy rozwiązanie „skrojone” pod kątem biur rachunkowych pozostanie?  
  4. zapoczątkowanie korzystania z KSeF przez klienta oraz biuro rachunkowe
  5. sposoby logowania się do KSeF (m.in. podpis elektroniczny, profil zaufany, token KSeF)
 3. Postępowanie w razie:
  1. awarii KSeF „standardowej”
  2. awarii KSeF „nadzwyczajnej”
  3. tzw. trybu offline
 4. Nowy obowiązek oznaczania płatności:
  1. płatności dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – od 1 lipca 2024 r.
  2. płatności dokonywane za faktury ustrukturyzowane wystawione przez podatników VAT czynnych – od 1 stycznia 2025 r.
  3. identyfikator zbiorczy płatności (KSeF)
 5. Współpraca pomiędzy klientem a biurem rachunkowym w kontekście KSeF, w szczególności dotycząca:
  1. zakresu uprawnień
  2. przygotowywania faktur ustrukturyzowanych
  3. wystawiania faktur ustrukturyzowanych
  4. dostępu i pobierania faktur ustrukturyzowanych
  5. potencjalne, możliwe sposoby działania:
   1. wystawianie / otrzymywanie faktur klienta przez biuro rachunkowe w ramach systemu biura rachunkowego
   2. wystawianie / otrzymywanie faktur przez klienta i ich przekazywanie do biura rachunkowego
   3. wystawianie / otrzymywanie faktur przez klienta w ramach systemu biura rachunkowego
  6. obieg informacji i dokumentów pomiędzy klientem i biurem rachunkowym
 6. Posługiwanie się tokenami KSeF we współpracy pomiędzy biurem rachunkowym a klientem
 7. Zakres odpowiedzialność biura rachunkowego i potencjalne negatywne skutki w kontekście:
  1. odpowiedzialności cywilnoprawnej, karnej i karnej skarbowej
  2. tego, na co zwrócić uwagę w relacjach z klientem, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami (kwestia odpowiednich zapisów w umowie)
 8. Dodatkowe uwagi
  1. aplikacja KSeF i rodzaje środowisk w tej aplikacji
  2. logowanie się do środowiska testowego aplikacji KSeF
  3. wystawianie faktur poprzez kasę fiskalną – okres przejściowy do 31 grudnia 2024 r.
  4. paragony z NIP nabywcy do 450 zł  – okres przejściowy do 31 grudnia 2024 r.
 9. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: